Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2020-03-19

Sammanträde 2020-03-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

7 Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från

9 Funktionshinderrådets protokoll 23 januari 2020

10 Funktionshinderrådets protokoll 13 februari 2020

11 Delegationsbeslut

SEKRETESS 27 enskilda ärenden

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§9 Funktionshinderrådets protokoll 23 januari 2020

§10 Funktionshinderrådets protokoll 13 februari 2020