Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2020-04-16

Sammanträde 2020-04-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (22 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

6 Månadsrapport mars 2020

Dnr 1.2.2-83/2020 Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Upphandling av förmedling av och stöd till

ställföreträdare Dnr 2.3.2-87/2020 Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Övriga frågor

10 Kommunfullmäktiges beslut om

distanssammanträden Dnr 1.1.1-82/2020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Funktionshinderrådets protokoll 12 mars 2020

13 Kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet – remiss

från kommunstyrelsen Dnr 1.6-66/2020 SEKRETESS 15 enskilda ärenden

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§6 Månadsrapport mars 2020

§7 Upphandling av förmedling av och stöd till

§10 Kommunfullmäktiges beslut om

§11 Funktionshinderrådets protokoll 12 mars 2020