Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2020-06-11

Sammanträde 2020-06-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (21 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

6 Månadsrapport maj 2020

Dnr 1.2.2-83/2020 Utsändes senare Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Funktionshinderrådets protokoll 19 maj 2020

8 Delegationsbeslut

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§7 Funktionshinderrådets protokoll 19 maj 2020