Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2020-10-15

Sammanträde 2020-10-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (20 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

6 Månadsrapport september 2020

7 Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Funktionshinderrådets protokoll 17 september

9 Anmälan till Dataskyddsinspektionen

11 Stockholms stads policyarbete inom området

§1 Val av justerare samt tid för justering

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av protokolljustering

§8 Funktionshinderrådets protokoll 17 september

§8 Funktionshinderrådets protokoll 17 september

§9 Anmälan till Dataskyddsinspektionen

§9 Anmälan till Dataskyddsinspektionen