Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2020-11-12

Sammanträde 2020-11-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (22 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

6 Månadsrapport oktober 2020

Dnr 1.2.2-83/2020 Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 Funktionshinderrådets protokoll 15 oktober 2020

Dnr 1.1.2-37/2020 Delegationsbeslut SEKRETESS 14 enskilda ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§9 Funktionshinderrådets protokoll 15 oktober 2020