Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2020-12-17

Sammanträde 2020-12-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (21 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

6 Månadsrapport november 2020

7 Reviderad delegationsordning

8 Övriga frågor

9 Funktionshinderrådets protokoll 12 november

10 Hantering av ärenden där huvudmannen får

11 Delegationsbeslut

12 Stockholms stads trygghetsprogram 2020 -2023

13 Utreda kostnaderna för stadens tolkar – remiss

från kommunstyrelsen Dnr 1.6-290/2020 SEKRETESS 20 enskilda ärenden

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§9 Funktionshinderrådets protokoll 12 november