Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2019-01-22

Sammanträde 2019-01-22

Datum
Klockan
09:00
Plats

2:a Val av ordförande och vice ordförande för år 2019

3 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

4 Anmälan av protokolljustering KPR 10/2018-12-04

5 Anmälan av protokolljustering ÄN 11/2018-12-11

6 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 29 januari 2019

§7 Verksamhetsplan för äldrenämnden för år 2019 §10 Svar på remiss om Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län §11 Remiss av SOU 2018:77 - Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter

7 Förvaltningschefens information

8 Äldreombudsmannens information

10 Kommande möten under året, inklusive nästa sammanträde