Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2014-04-22

Sammanträde 2014-04-22

Datum
Klockan
Plats
Södra Station, Swedenborgsgatan 20 B, Stora konferensrummet, plan 3 (Slutet sammanträde)

Nämndhandlingar som KPR behandlar finns publicerade under äldrenämndens respektive
samma Läs mer...nträdesdatum som äger rum tisdagen veckan efter KPRs sammanträde.