Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2018-02-13

Sammanträde 2018-02-13

Datum
Klockan
10:30
Plats
SLK eller på äldreförvaltningenskontor

1 Besök av personaldirektör Anita Lidberg, som ska tala om stadens personalutveckling inom äldreomsorgsområdet.

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR 1/2018-01-23

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 1/2018-01-30

7 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 20 februari 2018

§ 7 Remiss av Kulturdepartementets betänkande SOU 2017:92 "Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor"
Dnr 1.6-33/2018

§ 8 Inspektörernas årsrapport 2017
Dnr 1.1.3-51/2018

§ 9 Sammanställning av kvalitetsobservationer 2017
Dnr 4.1-304/2017

§ 10 Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområdet för 2018
Dnr 3.4-69/2018

8 Förvaltningschefens information

9 Äldreombudsmannens information

11 Kommande möten under året, inklusive nästa sammanträde

Vid förhinder kontakta KPR:s sekreterare Nima Andacheh. Kontaktuppgifter framgår av sidfoten på denna sida.