Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2020-12-08

Sammanträde 2020-12-08

Datum
Klockan
10:30
Plats
Svärdet, Rosenlundsgatan 44A

3 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

4 Anmälan av protokolljustering KPR 9/2020-10-13

5 Anmälan av protokolljustering ÄN 8/2020 -10-20

6 Information om Äldrevänlig stad – Heidi Englund

7 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 17 november 2020

a. Handlingsplan för suicidprevention inom äldreomsorgen
Dnr 1.1.3-689/2020
Handläggare: Jenny Norling

b. Revidering av förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor för dagverksamhet.
Dnr 5.1.1-584/2020
Handläggare: Madelein Cleve

c. Förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV avseende vård- och omsorgsboenden
Dnr 5.1.1-627/2020
Handläggare: Barbro Karlsson

d. Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård - och omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem
Dnr 5.1.1-651/2020
Handläggare: Christina Österling

e. Fördelning av bidrag till ideella organisationer verksamma för äldre
Dnr 7.3.1-686/2020
Handläggare: Anita Cronholm

f. Äldre med psykisk ohälsa och missbruk – omfattning och lämpliga åtgärder/insatser med tyngdpunkt på boendefrågor
Dnr 3.2-692/2020
Handläggare: Samia Choudhury

g. Remiss av Motion om arbetskläder inom äldreomsorgen
Dnr 1.6-509/2020
Handläggare: Anita Cronholm

h. Vilka åtgärder har eller planerar äldrenämndens förvaltning göra för att utreda…
Dnr 1.6-370/2020
Handläggare: Jenny Österman

i. Remiss av Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Dnr 1.6-650/2020
Handläggare: Jenny Norling

j. Remiss av Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)
Dnr 1.6-652/2020
Handläggare: Anders Håkansson

k. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per kvartal 3 år 2020
Dnr 4.1-323/2020
Handläggare: Hanna Markkula

8 Förvaltningschefens information