Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2021-04-13

Sammanträde 2021-04-13

Datum
Klockan
10:30
Plats
Skype-möte

3 Val av protokolljusterare till mötet

4 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR 3/2021-03-16

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 3/2021-03-23

8 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 20 april 2021

a. Remiss om rekommendation, överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet Dnr ALD 2021/91 Handläggare: Lena Carling b. Skrivelse angående avtal med läkarorganisation Dnr ALD 2021/33 Handläggare: Christina Malmqvist c. Underlag för budget 2022 med inriktning 2023-2024 Dnr ALD 2021/111 Handläggare: Anders Håkansson d. Stimulansmedel digital utveckling Dnr ALD 2021/83 Handläggare: Simon Bäckström e. Anskaffning av trygghetslarm Dnr ALD 2021/131 Handläggare: Eva-Lena Eirefelt f. Remiss om betänkandet informationsöverföring inom vård och omsorg Dnr ALD 2020/92 Handläggare: Christina Malmqvist

9 Förvaltningschefens information