Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2022-02-15

Sammanträde 2022-02-15

Datum
Klockan
10:30
Plats
Skype-möte

3 Val av ordförande och vice ordförande i KPR

4 Val av protokolljusterare till mötet

5 Information av äldreombudsmannen Susanne Leinesköld kl 11.00

6 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

7 Anmälan av protokolljustering KPR nr 1 2022-01-18

8 Anmälan av protokolljustering ÄN nr 1 2022-01-25

9 Remisser

Remiss av Färdplan för äldreomsorgens utveckling Dnr KS 2021 1462

10 Genomgång av ärenden till Äldrenämnden den 25 januari 2022

a. Verksamhetsberättelse 2021 Dnr ALD 2021/614 Handläggare Anders Håkansson b. Fördelning av medel för utveckling inom demensområdet 2022 Dnr ALD 202/574 Handläggare Lotta Olofsson och Tove Ahner

11 Förvaltningschefens information