Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-01-02

Sammanträde 2017-01-02

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Revidering av instruktion för stadsdelsnämndens sociala delegation

3 Val av social delegation år 2017

4 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2017

§1 Val av ordförande, justerare och dag för justering

§2 Revidering av instruktion för sociala delegationen

§4 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd