Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2021-02-23

Sammanträde 2021-02-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

3 Remiss, motion om tryggare anställningar och goda arbetsvillkor ger bättre välfärd och säkrare verksamheter, KS 2020/681

6 Förvaltningsgruppens protokoll 2021-02-16

7 Anmälan av beslut fattade på delegation

8 Information om kategoristyrd inköpsprocess

9 Frågestund om ekonomipresentationen från föregående möte

10 Förvaltningschefens information