Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2019-09-23

Sammanträde 2019-09-23

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 0 4/2019

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Inriktningsbeslut

1. Grimstaskolan om- och tillbyggnad
2. Matteus skola ventilationsombyggnad och nya elevplatser
3. Bromma gymnasium konceptskola samt ombyggnad kök och matsal

6 Genomförandebeslut

1. Ripsavägen 33 ny förskola
2. Sundbyskolan om- och tillbyggnad
3. Sjöängsskolan ombyggnad ventilation
4. Hagsätraskolan ombyggnad kök
5. Björkhagens skola tillgänglighetsombyggnad ny hiss
6. Ekensbergsskolan om- och nybyggnad
7. Tullgårdsskolan ventilationsombyggnad

7 Balanslista projekt, SEKRETESS

9 Slutredovisning projekt

11 Upphandlings- och marknadsläget

12 Information från VD till styrelsen