Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2019-11-06

Sammanträde 2019-11-06

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 05/2019

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Beslut om avyttring av utbildningsfastigheter SEKRETESS

5 Genomförandebeslut

1. Adolfsbergsskolan paviljongskola och idrottstält
2. Enskede gårds gymnasium underhåll
3. Hotell och restaurangskolan underhåll
4. Skarparbyskolan ventilationsombyggnad
5. Södra Ängby skola underhåll

6 Balanslista projekt, SEKRETESS

8 Information från VD till styrelsen, SEKRETESS