Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2020-02-04

Sammanträde 2020-02-04

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 0 7/2019

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Inriktningsbeslut

1. Nybyggnation förskola kv. Lillsjönäs 2, Bromma
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Genomförandebeslut

1. Reviderat genomförandebeslut nybyggnad Kista Äng skola, Akalla 4:1, Rinkeby-Kista
2. Om- och tillbyggnad Olovslundsskolan kv. Olovsberg 11, Bromma
3. Underhåll Aspuddens skola kv. Hemgården, Hägersten
4. Reviderat genomförandebeslut ombyggnad Rödabergsskolan

7 Balanslista projekt SEKRETESS

8 Beslut om ny privat hyresgäst

Rapporter

10 Slutredovisning av projekt

11 Upphandlings- och marknadsläget

13 Information från VD till styrelsen SEKRETESS