Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2020-04-28

Sammanträde 2020-04-28

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 0 2/2020

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

6 Inriktningsbeslut

1. Hästhagens bollplan, nybyggnation förskola, Sunneplan, Farsta
2. Stångåvägen 44, nybyggnation förskola, Skarpnäck

7 Genomförandebeslut

1. Björnsonsgatan 4, nybyggnation Framtidens förskola 2.0, Bromma
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Balanslista projekt, SEKRETESS på bilaga

9 Beslut om dataskyddsombud för SISAB

10 Beslut om firmateckning inom SISAB

12 Upphandlings- och marknadsläget

13 Information från VD till styrelsen, SEKRETESS