Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2020-06-02

Sammanträde 2020-06-02

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 0 3/2020

3 Godkännande av föredragningslistan

6 Inriktningsbeslut

1. Solbergaskolan ombyggnad kök och matsal
2. Nyängsvägen 66 Framtidens förskola
3. Skogsvävegränd 4 Framtidens förskola

7 Genomförandebeslut

1. Bromstensskolan ombyggnad kök och matsal
2. Evakueringsskola Västerort
3. Genomförandebeslut avseende inhyrning av förskolelokaler i kvarteret Godsvagnen
13, Hammarby sjöstad.

8 Balanslista projekt, SEKRETESS på bilaga

9 Beslut om utökad låneram 2020

Övriga anmälningsärenden

10 Anmälning avseende tecknande av avsiktsförklaring gällande inhyrning av grundskola i Södra Solvallastaden SEKRETESS

11 Åtgärder efter revisionsrapport för år 2019

13 Information från VD till styrelsen, SEKRETESS