Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2020-09-22

Sammanträde 2020-09-22

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 0 4/2020

3 Godkännande av föredragningslistan

6 Inriktningsbeslut

1. Stadshagsskolan om- och tillbyggnad
2. Husbygårdsskolan underhåll

7 Genomförandebeslut

1. Fruängens skola ombyggnad kök och matsal
2. Sulvägen 62 ny förskola SISAB UPP
3. Bifrostvägen 2 ny förskola SISAB UPP
4. Ormkärsskolan ombyggnad mottagningskök
5. Bandhagen paviljonguppställning
6. Renfanegränd ny förskola SISAB UPP
7. Solleftegatan ny förskola SISAB UPP
8. Mariaskolan byggnadstekniska åtgärder
9. Reviderat genomförandebeslut Enskedegårds gymnasium
10. Reviderat genomförandebeslut Vasa Real

8 Avyttring av utbildningsfastighet med privat verksamhetsutövare , SEKRETESS

9 Balanslista projekt, SEKRETESS på bilagor

10 Slutredovisning projekt Nälstaskolan om- och tillbyggnad

Övriga anmälningsärenden

12 Anmälning avseende tecknande av avsiktsförklaring gällande försäljning , SEKRETESS

13 Anmälning avseende tecknande av avsiktsförklaring gällande inhyrning av grundskola, SEKRETESS

14 Upphandlings- och marknadsläget

15 Information om slutredovisade projekt

16 Information från VD till styrelsen, SEKRETESS