Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2020-12-08

Sammanträde 2020-12-08

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 0 5/2020

3 Godkännande av föredragningslistan

7 Förslag till sammanträdestider för 2021

8 Firmateckning inom SISAB

9 Inriktningsbeslut

1. Drivhuset verksamhetsanpassning
2. Grimstaskolan om- och tillbyggnad
3. Kvickentorpsskolan om- och tillbyggnad

10 Genomförandebeslut

1. Bromma Gymnasium kapacitetsökning
2. Enbackaskolan köksombyggnad
3. Nybyggnad Framtidens Förskola Gullingeplan
4. Nybyggnad förskola Hästhagens bollplan
5. Spårfinnargränd 17A grundsanering
6. Sturebyskolan
7. Nybyggnad förskola Stångvägen 44

11 Balanslista projekt, SEKRETESS

Övriga anmälningsärenden

12 Finansiell månadsrapport

14 Upphandlings- och marknadsläget

15 Information från VD till styrelsen, SEKRETESS