Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2022-06-15

Sammanträde 2022-06-15

Datum
Klockan
16:30
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 04/2022

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Tertialbokslut 1 och prognos 1 för 2022 SEKRETESS

5 Utredningsbeslut

1. Utredningsbeslut ny skola och förskola, kv. Svedjaren 1-3, Hagsätravägen 115, Enskede Årsta Vantör
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 VD informerar styrelsen SEKRETESS