Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2019-12-09

Sammanträde 2019-12-09

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 06/2019

3 Godkännande av föredragningslistan

6 Översyn av SISAB:s styrande dokument

7 Förslag till sammanträdestider för 2020

8 Utredningsbeslut

1. Bandhagens skola om- och tillbyggnad
2. Finlandsgatan, ny skola, förskola och idrottshall, Akalla
3. Linta gårdsväg, ny skola, Bromma

9 Inriktningsbeslut

1. Ny förskola Hanna Rydhs gata, Fruängen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Genomförandebeslut

1. Framtidens förskola nyproduktion Ekebergabacken 40, Farsta
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Balanslista projekt, SEKRETESS

12 Försäljning av fd. förskolebyggnad Rådagatan 50, Hemmarö 2 Farsta

15 Upphandlings- och marknadsläget

16 Information från VD till styrelsen, SEKRETESS