Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2021-03-10

Sammanträde 2021-03-10

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering protokoll 01/2021

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Internkontrollredovisning för 2020

6 Genomförandebeslut

1. Ombyggnad kök och matsal, Södra Latins gymnasium, kv. Östergötland 25,
Södermalm
2. Nybyggnad förskola, Hanna Ryds gata 5, Hägersten -Älvsjö
3. ombyggnad särskola, Sjöstadsskolan, kv. Kölnan 2, Hammarby Sjöstad

7 Balanslista projekt, SEKRETESS

8 Skrivelse från S om uppsägning av privat hyresgäst SEKRETESS

9 Avyttring, fastighet med privat verksamhetsutövare SEKRETESS

Övriga anmälningsärenden

10 VD informerar styrelsen, SEKRETESS