Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

TEMA: Miljöverkstan redovisar

1 Genomgång av närvaro

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1-19

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

Dnr: 2.2.2.-362/17
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Medborgarförslag om cykelbana Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-295/17´
(Utsändes)

9 Medborgarförslag om julbelysning längs Skarpnäcks allé

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-291/17
(Utsändes)

10 Medborgarförslag om att bygga fler lekparker

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-323/17
(Utsändes)

11 Uppföljning av medborgarförslag ”Skarpnäck ställer om”

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-276/14
(Utsändes)

12 Skrivelse angående Pilottorget

Skrivelse från Jonathan Lindgren (KD), Kristina Lutz (M),
Gunnar Caperius (C) och Jessica Sjönell (L).
Dnr: 1.6.-343/17
(Utsändes)

REMISSER

13 Motion (2017:33) om ett modernt och hållbart växande Stockholm

Svar på motion från kommunstyrelsen, dnr:106-876/2017
Dnr: 1.5.1.-227/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

14 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 110-1315/2017
Dnr: 1.5.1.-356/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Månadsrapport september 2017

Dnr 1.2.1. -76/17
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

19 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

21 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

TILLÄGGSÄRENDE, SLUTNA DELEN

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Gemensam upphandling avseende skötsel av

§8 Medborgarförslag om cykelbana Skarpnäck

§9 Medborgarförslag om julbelysning längs

§10 Medborgarförslag om att bygga fler lekparker

§11 Uppföljning av medborgarförslag ”Skarpnäck

§12 Skrivelse angående Pilottorget

§13 Motion (2017:33) om ett modernt och hållbart

§14 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

§15 Månadsrapport september 2017

§16 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§18 Inkomna och utgående skrivelser från

§19 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§21 Anmälan av beslut i delegation avseende

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.