Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-24

Sammanträde 2019-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks Kulturhus

Tema: Verksamhetsplan 2019

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1-16

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Utseende av skolchef

Dnr 1.1.-608/18
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Återtagande av verksamhet, dagverksamhet med demensinriktning i Enskededalen

10 Personligt stöd; personlig assistans, avlösarservice och ledsagning

11 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

12 Inkomna medborgarförslag enligt lista

14 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

15 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

17 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

18 Anmälan av beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende, dnr 1.2.2.-433/18

19 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-523/18

20 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-533/18

21 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-561/18

22 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-572/18

23 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-576/18

24 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-577/18

25 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-581/18

26 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-600/18