Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Hammarbyskolan norra (matsalen), Finn Malmgrens väg 5-7

Grundskolorna i stadsdelsområdet

1 Genomgång av närvaro

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 25

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2018

Dnr: 1.1.-423/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2018

Dnr: 1.1.-424/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Medborgarförslag önskemål om cyklar och instruktörer i cykelskola

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-245/17
(Utsändes)

10 Medborgarförslag om hundrastgårdar Nytorpsgärde

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-340/17
(Utsändes)

11 Medborgarförslag om minnesplats för romer

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-308/17
(Utsändes)

12 Medborgarförslag om moral och etik

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-318/17
(Utsändes)

13 Medborgarförslag om trygghet och säkerhet i Skarpnäcks gård

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-290/17
(Utsändes)

14 Skrivelse angående trafiksituationen på Sockenvägen

Skrivelse från Kristina Lutz (M), Jonathan Lindgren (KD),
Gunnar Caperius (C) och Jessica Sjönell (L).
Dnr: 1.6.-383/17
(Utsändes)

15 Skrivelse angående utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden

Skrivelse från Kristina Lutz (M), Jonathan Lindgren (KD),
Gunnar Caperius (C) och Jessica Sjönell (L).
Dnr: 1.6.-382/17
(Utsändes)

15:b Månadsrapport för oktober 2017

Dnr 1.2.1. -76/17
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

16 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets-och säkerhetsprogram 2018-2021

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr:171-1309/2017
Dnr: 1.5.1.-379/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

17 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 141-1435/2017
Dnr: 1.6.1.-394/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

18 Motion (2017:42) Gör tio gator till barngator

Svar på motion från Kommunstyrelsen, dnr: 106-1005/2017
Dnr: 1.5.1.-352/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1. -157/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

25 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

26 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

27 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

28 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)