Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Medborgarförslag om grill vid Skarpaby parklek

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-353/17
(Utsändes)

9 Medborgarförslag om gatubokhyllor

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-363/17
(Utsändes)

10 Medborgarförslag om öppen mötesplats för regnbågsfamiljer

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-398/17
(Utsändes)

11 Medborgarundersökning 2017

12 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

13 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2018

14 Månadsrapport november 2017

Dnr 1.2.1.-76/17
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Beslut och anmälan om nedskrivning och avskrivning av osäker fordran 2017

Dnr 2.1.-422/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

16 Offentliga rum – förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

Svar på remiss från trafiknämnden, Dnr T2017-01611
Dnr: 1.5.3.-397/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1. -157/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

19 Inkomna medborgarförslag enligt lista

21 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

22 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

24 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

25 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

26 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

30 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

TILLÄGGSÄRENDE – BESLUTSÄRENDE

32 Upphandling av sjuksköterskejour till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Dnr 2.2.2 -484/17
(Utsändes senare)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)