Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-05-15

Sammanträde 2018-05-15

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar *Muntlig lägesrapport av den kvalitativa delen i kartläggningen hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö - Rúna í Baianstovu, Lektor i socialt arbete, Örebro universitet.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2017

6 Affordable housing, motion 2017:75 (Centerpartiet) Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

8 Redovisning av statsbidrag våld i nära relationer 2017 Omedelbar justering

9 Fördelning av statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården 2018

10 Socialtjänstrapport 2017 En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad

11 Trygghetspris 2018 Omedelbar justering

12 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2017

13 Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen för socialnämnden

Anmälningsärenden

14 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Eurenii Minne i Stockholm

15 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Inkomna handlingar, d) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll