Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-08-16

Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-08-16

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Sammanträde inställt.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 7 juni 2018, justerat den 11 juni 2018.

4 Socialnämnden

4.1 Socialnämndens föredragningslista 21 augusti 2018.

Remisser och yttranden

4.5 Motion om automatisering av kommunal verksamhet
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/502
Dnr: 1.7.1-169/2018

4.6 Motion om att förbättra kontrollen av stadens gode män och förvaltare och att
inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän. Svar på remiss från kommunstyrelsen,
KS 2018/365
Dnr: 1.7.1-170/2018

4.7 Motion angående lika möjligheter för nyanlända kvinnor
Svar på remiss från kommunstyrelsen 2018/152
Dnr: 1.7.1-206/2018

4.8 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande -
gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.7.1-235/2018

4.9 Snabbare lagföring (Ds 2018:9)
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 2018:827
Dnr: 1.7.1-255/2018

4.10 Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU
2018:48)
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/1086
Dnr: 1.7.1-390/2018

Övriga beslutsärenden

4.11 Uppföljning IOP för utsatta EU-medborgare
Dnr: 2.11.6-96/2017

4.13 Månadsrapport 2018
Dnr: 1.3.1-536/2017

4.14 Fördelning av statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk
ohälsa
Dnr: 1.5.2-311/2018

4.15 Stockholmsenkäten 2018 - stadsövergripande resultat
Dnr: 1.8.1-186/2018

5 Överförmyndarnämnden

5.1 Överförmyndarnämndens föredragningslista den 23 augusti 2018.

5.6 Månadsrapport juli 2018
Dnr 1.2.2 -34/2018

5.7 Anlitande av professionell förvaltare
Dnr 1.1.1-160/2018

Remisser

5.9 Mottaganingsutredningen (SOU 2018:22) - Ett ordnat mottagande - gemensamt
ansvar för snabb etablering eller återvändande - remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-101/2018
(Bilaga i SoN-ärende 4.8)

5.10 Automatisering av kommunal verksamhet - remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-90/2018
(Bilaga i SoN-ärende 4.5)

5.11 Förbättra kontrollen av stadens gode män och förvaltare och inrätta en fond för
skadedrabbade huvudmän - remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-89/2018
(Bilaga i SoN ärende 4.6)

Anmälningsärenden - ÖfN
5.13 Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 1.4-86/2018

6 Anmälningsärenden

6.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 12 juni 2018
6.2 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 12 juni 2018
6.3 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 14 juni 2018

7 Övriga frågor

7.1 Inbjudan från stadens funktionshindersombudsman
Pia Ehnhage till workshop inom funktions-hinderområdet
Tid: 17 september kl. 13.00-16.00
Plats: Storforsplan 36, lokal: Storfors

7.2 Inbjudan till: Tematräff med aktuell information om stadens "Program för
tillgänglighet och delaktighet 2018-2023" i samarbete med HSO Stockholms stad
Tid: 15 oktober kl. 14.00-16.00 eller kl. 18.00-20.00
Plats: World Trade Center, lokal: Stockholm
Ingångar: Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbro 1