Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-01-30

Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-01-30

Datum
Klockan
15:00
Plats
Socialförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

6 Anmälan av äldrenämndens protokoll

7 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2013-12-17

9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-02-04

1. Föredragningslista

2. Verksamhetsberättelse 2013 för socialnämnden
Dnr 1.2-650/2012


3. Funktionshinderinspektörernas årsrapport år 2013
Dnr 3.6-892/2013


4. Rapport - utbildningssatsning 2013 för personal som i sin yrkesutövning möter personer med funktionsnedsättning
Dnr 3.3-956/2013

5. Redovisning av verksamhet med personligt ombud för hemlösa år 2013 och ansökan om statsbidrag för 2014
Dnr 5.0-901/2013

10 Information från överförmyndarnämnden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (82 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

§5 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

§6 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

§7 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

§8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2013-12-17

§9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-02-04

§10 Information från överförmyndarnämnden

§12 Sammanträdet avslutas