Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-04-10

Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-04-10

Datum
Klockan
15:00
Plats
Socialförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

6 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

7 Diskussion om den tekniska utvecklingen av Kontaktcenter

Ann-Sofie Ohlsson, serviceförvaltningen
(gemensamt budgetuppdrag)

8 Tidsregistrering i hemtjänsten för både äldre och personer med äldreförvaltningen funktionsnedsättning - en nulägesrapport - Marita Åkersten, äldreförvaltningen

9 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-03-25

10 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-04-15

11 Information från överförmyndarnämnden

Bilagor till protokoll
FH-prot 140410 bilaga 1.pdf (143 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

§5 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

§6 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

§7 Diskussion om den tekniska utvecklingen av Kontaktcenter Stockholm

§8 Tidsregistrering i hemtjänsten ­ för både äldre och personer med funktionsnedsättning

§9 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-03-25

§10 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-04-15

§11 Information från överförmyndarnämnden

§13 Sammanträdet avslutas