Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Funktionshinderrådet sammanträden 2014-11-20

Funktionshinderrådet sammanträden 2014-11-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Socialförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av äldrenämndens protokoll

6 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

7 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-11-18

8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-10-21

9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-11-25

10 Information från överförmyndarnämnden

11 Sammanträdestider 2015 för socialnämnden, äldre-nämnden och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

§5 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

§6 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

§7 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-11-18

§8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-10-21

§9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-11-25

§10 Information från överförmyndarnämnden

§11 Sammanträdestider 2015 för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funk-tionshinderfrågor

§13 Sammanträdet avslutas