Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-11-09

Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-11-09

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 12 oktober 2017, justerat den 16 oktober 2017.

4 Överförmyndarnämnden

Inga ärenden från överförmyndarnämnden, nästa sammanträde 26 november.

5 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 14 november 2017.

5:a Socialnämndens föredragningslista 14 november 2017.

Remisser och yttranden

Ärende 5
Minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning, motion 2017:45 (M)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-530/2017

Ärende 6
För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-563/2017

Ärende 8
Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-603/2017

Ärende 9
Göra Stockholm till teststad för gårdsförsäljning, motion (2017:36)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-520/2017

Övriga beslutsärenden

Ärende 10
Månadsrapport oktober 2017
Dnr 1.3.1-585/2016
Skickas ut senare.

Ärende 11
Förutsättningarna för Stockholms stad att formellt ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame
Dnr 3.1.1-576/2017

7 Äldrenämnden

Ärende 8
Strategi för en äldrevänlig stad
Dnr 3.3-407/2017
Skickas ut senare

Ärende 9
Strategi för upphandling av larm/trygghetsskapande teknik till vård- och omsorgsboenden
Dnr 3.3-661/2017
Skickas ut senare

Ärende 11
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(SoL) för kvartal 3, 2017
Dnr 4.1-76/2017
Skickas ut senare

8 Anmälningsärenden

8.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 17 oktober 2017
8.2 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 24 oktober 2017
8.3 Protokoll från kommunstyrelsens råd funktionshinderfrågors sammanträde den 9 oktober 2017

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Överförmyndarnämnden

§9 Sammanträdet avslutas