Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-11-08

Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-11-08

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Socialnämnden

4.1 Socialnämndens föredragningslista 13 november 2018.

Remisser och yttranden
4.5 Inför ett våldspreventivt centrum
Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:2018:906
Dnr 1.7.1 - 310/2018
Omedelbar justering

4.6 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från
Kommissionen för socialt hållbart Stockholm
Svar på remiss från kommunstyrelsen 2018:911
Dnr 1.7.1 - 392/2018
(dnr 1.7.1-392/2018, rapport som gemensam bilaga för SoN, i ärende 6 och ÄN, i ärende 7)

4.7 Motverka äldres hemlöshet
Svar på skrivelse från Liberalerna (L)
Dnr 1.7.2 - 308/2018

Övriga beslutsärenden

4.8 Anpassning av verksamheter och platsantal inom boende- och behandlingsenheten samt enheten för ensamkommande
Dnr 1.3.1- 531/2018

4.9 Månadsrapport oktober 2018
Dnr 1.3.1-536/2018
(kommer senare)

5 Äldrenämnden

5.1 Äldreförvaltningens föredragningslista 13 november 2018

Beslutsärenden

5.7 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från
Kommissionen för socialt hållbart Stockholm
Svar på remiss från kommunstyrelsen 2018:911
Dnr 1.6-485/2018

5.8 Svar på skrivelsen om regler för köhantering seniorbostäder med aktivitetscenter från vice ordf. (KD), (M), och (L) samt stöd av (C)
Dnr 1.6-528/2018

6 Överförmyndarnämnden

6.1 Överförmyndarnämndens föredragningslista den 15 november 2018

Beslutsärenden

6.7 Särskilt krävande ställföreträdarskap
Dnr 1.2.2-34/2018

6.8 Anlitande av professionell förvaltare
Dnr 1.1.1-160/2018

7 Anmälningsärenden

7.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 16 oktober 2018, justerat 26 oktober 2018
7.2 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 18 oktober 2018, justerat 22 oktober 2018
7.3 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 16 oktober 2018, justerat 19 oktober 2018
7.4 Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor den 8 oktober 2018

8 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§6 Överförmyndarnämnden