Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2018-06-12

Organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2018-06-12

Datum
Klockan
Plats
Sammanträdesrum Storfors, Storforsplan 36 i Farsta

Sammanträdestiden är direkt efter socialnämndens sammanträde

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 RFSU Stockholms fritidsgårdsprojekt

6 Mentorskapsprogram för ensamkommande ungdomar. Projekt av Insamlingsstiftelsen Choice

7 Fortsatt hantering av verksamhetsbidrag för Terrafem 2018

8 Tilläggsbidrag Kafé Södermalm, Ny gemenskap

Anmälningsärenden

9 Anmälan av protokolljustering. Utskottets protokoll