Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2018-09-07

Sammanträde 2018-09-07

Datum
Klockan
09:00
Plats
Carl Albert, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärende

5 Projekt Genomgångslägenheter Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Terraferm Omedelbar justering

Anmälningsärenden

6 Anmälan av protokolljustering Utskottets protokoll