Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2023-09-26

Sammanträde 2023-09-26

Datum
Klockan
Plats
Socialnämnden Organisations- och föreningsutskotts handlingar publicerar nu endast på Meetings Plus - https://edokmeetings.stockholm.se/committees/socialnamndens-organisations-och-foreningsutskott