Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2020-02-12

Sammanträde 2020-02-12

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, Konferensen, lokal Sunne

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande.
Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol.
Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak.
Sist Anmälan, domar och information.

Ärenden för behandling

5 Trattoria Grazie (Hammarby Allé) - Turkisk Film Fastighet & Organisation AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-7028/2019 Handl: JSE

6 Giretto - Giretto St.Paulsgatan AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-10154/2019 Handl: AEr

7 Cafe Giffi - Tan och Wang HB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-5586/2019 Handl: EJo

8 GastroVin Sverige AB (Tillredningskök) - GastroVin Sverige AB - Nytt tillstånd - Catering

Dnr: 9.1.1-9783/2019 Handl: AEr

9 Aira - Hornborgarn AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-8736/2019 Handl: OJa

10 Mama Africa Restaurang & Bar - New Mama Africa R&B AB - Stadigvarande ändring till TU - Tid efter 01

Dnr: 9.3.2-9812/2019 Handl: OJa

11 Bistro Blå Hörnan - Unoma Kök och Dryck AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-10353/2019 Handl: JAl

12 7A Posthuset (Vasagatan 28-34) - 7A Sevena AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-10159/2019 Handl: JSE

13 DoMa - DoMa AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-8555/2019 Handl: MBr

14 Curbside Sthlm - Burgerbeast AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6243/2019 Handl: MZa

15 Swedish taste - Swedish Taste Stockholm AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-5802/2019 Handl: JAl

16 Mc Larens - MC.L Grill & Bar Kommanditbolag - Ingripande

Dnr: 9.4.2-9417/2019 Handl: OJa

17 Medusa - Café Woman Aktiebolag- Ingripande

Dnr: 9.4.2-9280/2019 Handl: CHa

Ärenden för behandling - Tobak

18 Midsommar Kiosken - A.N Grill o Kiosk Essinge Handelsbolag - Nytt detaljhandelstillstånd

19 Marias Godis - Marias Godis - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-6970/2019 Handl: FSt

20 Aspudden hjärta - Aspudden Service Center AB - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-8440/2019 Handl: LKa

21 Assuri livs tobak och godis - Abrem Yokhna Istefan - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-6505/2019 Handl: LKa

22 Medelhavslivs - Medelhavslivs - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-6971/2019 Handl: FSt

23 Solberga Tobak - Yousef Hassan - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-8451/2019 Handl: LKa

24 Murad Kiosk - Sarmad Suad Murad - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-6744/2019 Handl: ANa

25 Utgick innan sammanträdet.

Dnr: 10.1.1-7509/2019 Handl: SLu

26 Kornhamnstorgs Tobakshandel - Kornhamnstorgs Tobakshandel - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9929/2019 Handl: SBo

Anmälan och information

27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2020-01-31

28 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2020-01-31

29 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

30 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm