Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2016-01-19

Sammanträde 2016-01-19

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, Farsta

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

5 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Mother Dnr: 9.1-09220/2015 Handl: FMe

6 Nytt tillstånd, Slutna sällskap

Restaurang Asplunden Dnr: 9.1-09738/2015 Handl: KKe

7 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Formaggio Pizzeria Dnr: 9.1-08554/2015 Handl: MZa

8 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Raamen (Teatern) Dnr: 9.1-08110/2015 Handl: FMe

9 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Mama (Teatern) Dnr: 9.1-08344/2015 Handl: FMe

10 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Snack Bar (Teatern) Dnr: 9.1-09927/2015 Handl: FMe

11 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Korvkiosk (Teatern) Dnr: 9.1-10032/2015 Handl: FMe

12 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang RAMA Kummin & Koriander Dnr: 9.1-05985/2015 Handl: KPa

13 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Caos (Teatern) Dnr: 9.1-09696/2015 Handl: FMe

14 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Forno Romana Dnr: 9.1-09732/2015 Handl: HKa

15 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Bread and Table Dnr: 9.1-08519/2015 Handl: AKs

16 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Jora Dnr: 9.1-07591/2015 Handl: AKs

17 Nytt tillstånd, slutna sällskap

Restaurang Bee´s Asian (Tillredningskök) Dnr: 9.1-06671/2015 Handl: CHa

18 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Koloni Kiosk Dnr: 9.1-03837/2015 Handl: PNy

19 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Café Linné Dnr: 9.1-08049/2015 Handl: FWe

20 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Fresch & Fancy Dnr: 9.1-08737/2015 Handl: PNy

21 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang Makoto Bento Dnr: 9.1-09912/2015 Handl: AEr

22 Nytt tillstånd, slutna sällskap

Restaurang Smörjkammaren Dnr: 9.1-10123/2015 Handl: AEr

23 Omprövning efter prövotid

Restaurang Retro Kungsholmen Dnr: 9.1-08164/2015 Handl: KPa

24 Omprövning efter prövotid

Restaurang Patricia Dnr: 9.1-09507/2015 Handl: PCa

25 Ansökan om utökad tid

Restaurang Neverland Dnr: 9.3-07324/2015 Handl: FWe

26 Nytt tillstånd, allmänheten

Restaurang MareMonte il forno Dnr: 9.1-/2015 Handl: FWe

27 Tillsynsärende

Restaurang Skanstull Dnr: 9.5-09682/2015 Handl: PCa

28 Tillsynsärende

Restaurang Scottish Inn Dnr: 9.5-03701/2015 Handl: PCa

29 Tillsynsärende

Restaurang Thailändska Tigern Dnr: 9.5-04690/2015 Handl: PCa

30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - till allmänheten och slutna sällskap 2015-12-01 - 2015-12-31

31 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden, 2015-12-01 - 2015-12-31

32 Domar/beslut från förvaltningsrätten (2 st.)

33 Domar/beslut från kammarrätten (1 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mother, Mäster Samuelsgatan 19 Dnr: 9.1- 09220/2015

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Asplunden, Hantverkargatan 45C Dnr: 9.1-09738/2015

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Formaggio Pizzeria, Fleminggatan 73 Dnr: 9.1-08554/2015

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Raamen (Teatern), Götgatan 132 Dnr: 9.1- 08110/2015

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mama (Teatern), Götgatan 132 Dnr 9.1- 08344/2015

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Snack Bar (Teatern), Götgatan 132 Dnr 9.1- 09927/2015

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Korvkiosk (Teatern), Götgatan 132 Dnr 9.1- 10032/2015

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang RAMA Kummin & Koriander, Krukmakargatan 5 Dnr: 9.1- 05985/2015

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Caos (Teatern), Götgatan 132 Dnr 9.1- 09696/2015

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Forno Romana, Danderydsvägen 25 Dnr: 9.1- 09732/2015

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bread and Table, Birger Jarlsgatan 53 Dnr: 9.1- 08519/2015

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jora, Odengatan 26 Dnr: 9.1- 07591/2015

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bee´s Asian (Tillredningskök), Johan Olof Wallinsväg 5 (Solna) Dnr: 9.1- 06671/2015

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Koloni Kiosk, Orhemsvägen 31 Dnr 9.1- 03837/2015

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Linné, Strandvägen 9 Dnr 9.1- 08049/2015

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Makoto Bento, Drottninggatan 108 Dnr: 9.1- 09912/2015

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Smörjkammaren, Brinellvägen 28 Dnr 9.1- 10123/2015

§22 Ansökan om serveringstillstånd - Omprövning efter prövotid - i restaurang Retro Kungsholmen, Sankt Eriksgatan 22 Dnr: 9.1- 08164/2015

§23 Ansökan om serveringstillstånd - Omprövning efter prövotid - i restaurang Patricia, Söder Mälarstrand, Kajplats 19 Dnr 9.1- 09507/2015

§24 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Neverland, Söderhallarna 309 Dnr: 9.3- 07324/2015

§25 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang MareMonte il forno, Farsta Torget 3 Dnr: 9.1- 07604/2015

§26 Åtgärd mot Huset över bron AB, restaurang Skanstull, Regeringsgatan 71 Dnr: 9.5- 09682/2015

§27 Åtgärd mot Recenita AB, Thailändska Tigern, Hornsgatan 126 Dnr: 9.5- 04690/2015

§28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation under perioden 2015-12-01 ­ 2015-12-31 ­ servering till allmänheten och slutna sällskap

§29 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2015-12-01-2015-12-31

§30 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§31 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm