Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2018-04-10

Sammanträde 2018-04-10

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hawaii Poké (Sveavägen), Sveavägen 51 Dnr: 9.1-11334/2017

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stockholms glass & pastahus, Valhallavägen 155 Dnr: 9.1-08296/2017

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang för catering Säbb & Blomquist Catering (Tillredningskök), Tegelbruksvägen 5 Dnr: 9.1-12057/2017

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grus Grus, Karlbergsvägen 14, nb Dnr: 9.3-02716/2018

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Dahlak bar & restaurang, Trädskolevägen 5 Dnr: 9.1-03086/2018

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Capitol, Sankt Eriksgatan 82 Dnr: 9.1-10525/2017

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Yellow, Jakobsbergsgatan 23 A Dnr: 9.1-11805/2017

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Marken, Skeppsbron 102-103, Dnr: 9.1-03623/2018

§13 Ansökan om serveringstillstånd Café Opera/Operakällaren, Operahuset - Omprövning efter prövotid Dnr: 9.1-03316/2018

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Mr French, Skeppsbrokajen, Tullhus 2 Dnr: 9.3-02506/2018

§15 Åtgärd mot Soncema AB - Smaksak, Götgatan 67 Dnr: 9.5-11006/2017

§16 Åtgärd mot La Isla AB - La Isla, Sankt Eriksgatan 51 Dnr: 9.5-08991/2017

§17 Åtgärd mot Boulebar Sverige AB - Boulebar Tryckeriet, Liljeholmsvägen 14 Dnr: 9.5-02415/2018

§18 Åtgärd mot Boulebar Sverige AB - Boulebar Rålambshov, Smedsuddsvägen 2 Dnr: 9.5-02416/2018

§19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2018-03-01- 2018-03-28

§20 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2018-03-01- 2018-03-28

§21 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§22 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

§23 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen