Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2019-04-09

Sammanträde 2019-04-09

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36 (Farsta), konferensavd. entréplan, lokal: SUNNE

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Ärenden för behandling

5 Nytt tillstånd - Panitas Sushi - Panitas Sushi AB

Dnr: 9.1.1-294/2019 Handl: ELa

6 Nytt tillstånd - Under Fontänen - Great Events Catering Scandinavia AB

Dnr: 9.1.1-148/2019 Handl: ELa

7 Nytt tillstånd - Catering - Operakällaren Arena Team (Tillredningskök) - Operakällaren Arena Team AB

Dnr: 9.1.1-2994/2019 Handl: AEr

8 Nytt tillstånd - Nana Omakase - Bokedal Restaurants AB

9 Nytt tillstånd - Restaurang Prospero - Restaurang Prospero Aktiebolag

10 Nytt tillstånd - Muffin Bakery - Skärholmens Kaffekvarn AB

Dnr: 9.1.1-12963/2018 Handl: MBr

11 Nytt tillstånd - M/S Östan - Blidösundsbolaget AB

Dnr: 9.1.1-2943/2019 Handl: MZa

12 Nytt tillstånd - NK Bröd (nedre plan) - Bakery på Hamngatan AB

Dnr: 9.1.1-340/2019 Handl: FKh

13 Nytt tillstånd - NK Konfektyr - Bakery på Hamngatan AB

Dnr: 9.1.1-339/2019 Handl: FKh

14 Nytt tillstånd - NK Saluhall - Ag Kötthandel AB

15 Nytt tillstånd - Lumaparkens Veranda - Zafirios Sgouridis

Dnr: 9.1.1-3213/2019 Handl: JAl

16 Nytt tillstånd - Kräftriket, Hus 1 - Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Dnr: 9.1.1-11929/2018 Handl: OJa

17 Nytt tillstånd - Hot Sweet Thai Wok Stockholm - Erhan Taskin

Dnr: 9.1.1-10555/2018 Handl: FKh

18 Nytt tillstånd - Bitza - Meetings Hornstull AB

Dnr: 9.1.1-2992/2018 Handl: MZa

19 Nytt tillstånd - The Italian Cousins Kungsgatan - The Cousins AB

Dnr: 9.1.1-10510/2018 Handl: PNy

20 Nytt tillstånd - Hotel Blique - Blique AB

21 Omprövning efter prövotid - Eventhuset - Anp Bygg & Transport AB -

Dnr: 9.3.2-3310/2019 Handl: EJo

22 Omprövning efter prövotid - Publico - Restaurang Fredsgatan 12 AB

Dnr: 9.3.2-12987/2018 Handl: OJa

23 Omprövning efter prövotid Mr French - Brasserie by the Sea AB

Dnr: 9.3.2-2908/2019 Handl: MZa

24 Ingripande mot Mariebergs Pizzeria HB - Pizzeria La Barca

Dnr: 9.4.2-3768/2018 Handl: JSE

25 Ingripande mot Intercontinental Touristservice L. Metz Aktiebolag - Mälaren

Dnr: 9.4.2-10810/2018 Handl: OJa

26 Ingripande mot Goatland Investment AB - Pitcher´s Hornsberg

Dnr: 9.4.2-10404/2018 Handl: KKe

27 Ingripande mot JAE Restaurang AB - Lokal & Lemon Bar

Dnr: 9.4.2-11619/2018 Handl: JAl

28 Ingripande mot Ölstugan Hornsplan AB - Ölstugan Tullen Hornstull

Dnr: 9.4.2-11813/2018 Handl: KKe

29 Ingripande mot Offside Sportsbar på Kungsholmen AB - Offside Sportsbar

Dnr: 9.4.2-403/2019 Handl: KKe

Anmälan och information

30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2019-02-01 - 2019-03-31.

31 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2019-03-01 - 2019-03-31.

32 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm (3 st.)

33 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm (1 st.)

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Nytt tillstånd - Panitas Sushi - Panitas Sushi AB Dnr: 9.1.1-294/2019

§6 Nytt tillstånd - Under Fontänen - Great Events Catering Scandinavia AB Dnr: 9.1.1-148/2019

§7 Operakällaren Arena Team (Tillredningskök) - Operakällaren Arena Team AB - Nytt tillstånd - Catering Dnr: 9.1.1-2994/2019

§8 Nana Omakase - Bokedal Restaurants AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-40/2019

§9 Nytt tillstånd - Restaurang Prospero - Restaurang Prospero Aktiebolag Dnr: 9.1.1-44/2019

§10 Muffin Bakery - Skärholmens Kaffekvarn AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-12963/2018

§11 M/S Östan - Blidösundsbolaget AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-2943/2019

§12 Nytt tillstånd - NK Bröd (nedre plan) - Bakery på Hamngatan AB Dnr: 9.1.1-340/2019

§13 Nytt tillstånd - NK Konfektyr - Bakery på Hamngatan AB Dnr: 9.1.1-339/2019

§14 Nytt tillstånd - NK Saluhall - Ag Kötthandel AB Dnr: 9.1.1-75/2019

§15 Lumaparkens Veranda - Zafirios Sgouridis - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-3213/2019

§16 Kräftriket, Hus 1 - Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-11929/2018

§17 Hot Sweet Thai Wok Stockholm - Erhan Taskin - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-10555/2018

§18 Bitza - Meetings Hornstull AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-2992/2018

§19 The Italian Cousins Kungsgatan - The Cousins AB - Nytt tillstånd Dnr: 9.1.1-10510/2018

§20 Nytt tillstånd - Hotel Blique - Blique AB Dnr: 9.1.1-62/2019

§21 Eventhuset - Anp Bygg & Transport AB ­ Stadigvarande ändring - omprövning efter prövotid Dnr: 9.3.2-3310/2019

§22 Omprövning efter prövotid - Publico - Restaurang Fredsgatan 12 AB Dnr: 9.3.2-12987/2018

§23 Mr French - Brasserie by the Sea AB - Stadigvarande ändring - Omprövning efter prövotid Dnr: 9.3.2-2908/2019

§24 Mälaren - Intercontinental Touristservice L. Metz Aktiebolag - Ingripande Dnr: 9.4.2-10810/2018

§25 Pitcher´s Hornsberg - Goatland Investment AB - Ingripande Dnr: 9.4.2-10404/2018

§26 Lokal & Lemon Bar - JAE Restaurang AB - Ingripande Dnr: 9.4.2- 11619/2018

§27 Ölstugan Tullen Hornstull - Ölstugan Hornsplan AB - Ingripande Dnr: 9.4.2-11813/2018

§28 Offside Sportsbar - Offside Sportsbar på Kungsholmen AB - Ingripande Dnr: 9.4.2-403/2019

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2019-02-01-2019-03-31

§30 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2019-03-01-2019-03-31

§31 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§32 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm