Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2021-12-15

Sammanträde 2021-12-15

Datum
Klockan
08:30
Plats
Munkforsplan 33, 8 tr, lokal: Utsikten

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande.

Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol.
Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak. Sist Anmälan, domar och information.

Ärenden för behandling

5 SoFo Bageri & Konditori - SoFo Bageri & Konditori - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6419/2021
Handl: Fanur Khadory

6 BAR NINJA - WINE TRADE Sweden AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-4738/2021
Handl: Jasmina Alfredsson

7 Torget Bistro Bar & Kök - La Familia Fallama AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6249/2021
Handl: Fanur Khadory

8 Taverna Grazie - AE Liljeholmen AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-3145/2021
Handl: Sivan Shaya

9 Pizzeria nivå - Azra pizzeria HB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-6859/2021
Handl: Anna Ocklind

10 Biblioteket Live Restaurang & Bar -Restaurang Biblioteket Live AB - Nytt tillstånd

Dnr: 9.1.1-3297/2021
Handl: Erik Johansson

11 Gojo Fasika Injera - Gojo Fasika Injera AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-4153/2021
Handl: Kristofer Pasquier

12 Monkybar - 08 Gruppen AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-6502/2021
Handl: Jasmina Alfredsson

13 Taverna Brillo - Taverna i Stockholm AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-9363/2019
Handl: Fanur Khadory

Ärenden för behandling, Tobak

14 Al Mustafa Heminredning - DolDol Handelsbolag - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-8053/2020
Handl: Zyanya Romlin

15 Djurgårdens Handelsbod Noaks Ark - HANDELSBODEN NOAKS - DJURGÅRDEN - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9501/2019
Handl: Johan Camber

16 JM Tobak - Per Wasell AB - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-6865/2020
Handl: Marijana Tobdzic

17 Lilla Kiosken - Salah Abdul Abbas - Nytt detaljhandelstillstånd

Dnr: 10.1.1-9577/2019
Handl: Marijana Tobdzic

18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2021-11-012021-11-30

19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak, under perioden 2021-11-01-2021-11-30

20 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2021-11-01-2021-11-30

21 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

22 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

23 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 SoFo Bageri & Konditori - SoFo Bageri & Konditori - Nytt serveringstillstånd

§6 BAR NINJA - WINE TRADE Sweden AB - Nytt serveringstillstånd

§7 Torget Bistro Bar & Kök - La Familia Fallama AB - Nytt serveringstillstånd

§8 Taverna Grazie - AE Liljeholmen AB - Nytt serveringstillstånd

§9 Pizzeria nivå - Azra pizzeria HB - Nytt serveringstillstånd

§10 Biblioteket Live Restaurang & Bar - Restaurang Biblioteket Live AB - Nytt serveringstillstånd

§11 Gojo Fasika Injera - Gojo Fasika Injera AB - Ingripande

§12 Monkybar - 08 Gruppen AB - Ingripande

§13 Taverna Brillo - Taverna i Stockholm AB - Ingripande

§14 Al Mustafa Heminredning - DolDol Handelsbolag - Nytt detaljhandelstillstånd

§15 Djurgårdens Handelsbod Noaks Ark - HANDELSBODEN NOAKS- DJURGÅRDEN - Nytt detaljhandelstillstånd

§16 JM Tobak - Per Wasell AB - Nytt detaljhandelstillstånd

§17 Lilla Kiosken - Salah Abdul Abbas - Nytt detaljhandelstillstånd

§18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2021-11-01-2021-11- 30

§19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak, under perioden 2021-11-01-2021-11-30

§20 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2021-11-01-2021-11-30

§21 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§22 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§23 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen