Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2022-05-04

Sammanträde 2022-05-04

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, Konferensen, lokal Sunne

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Tid för justering av protokollet

Resten av dagordningen är uppdelad enligt följande. Först kommer alla ärenden för behandling gällande alkohol. Efter det kommer ärenden för behandling gällande försäljningsställen av tobak. Sist Anmälan, domar och information. Socialnämnden Tillståndsutskottet Dagordning 2022-04-27 Sida 2 (5) Socialförvaltningen, Tillståndsenheten, Box 44, 123 21 Farsta Telefon: 08-508 25 000. E-post: tillstandsenheten@stockholm.se Ärenden för behandling

5 Chewie's - Folk & Friends AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-9666/2021
Handl: Anna Ocklind

6 Bastard Burgers Västermalmsgallerian - Streetfood i Uppsala AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-66/2022
Handl: Anna Erneberg

7 Livgardets Dragoners Subalternkår Klubblokal - Livgardets Dragoners Subalternkår - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-9683/2021
Handl: Anna Ocklind

8 Alphabar - Alphaspel & -bar AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-770/2022
Handl: Oskar Jakobsson

9 Källarbyn - Källarbyn AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-5848/2021
Handl: Erik Johansson

10 Eatalia - Restaurang Silvia Aktiebolag - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-8416/2021
Handl: Erik Johansson

11 Café Fåtöljen - Café Fåtöljen AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-6005/2021
Handl: Anna Erneberg

12 CASA DEL CAVA - Casa del Cava Slussen AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-9712/2021
Handl: Jasmina Alfredsson

13 Bastard Burgers Hagastaden - Streetfood i Uppsala AB - Nytt serveringstillstånd

Dnr: 9.1.1-650/2022
Handl: Anna Erneberg

14 The Flying Horse - The Flying Horse AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-9120/2021
Handl: Michel Zarkov

15 Nyko Kitchen - Million Dollar Baby AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-719/2022
Handl: Lena Nordlöf

16 Brutalisten - Brutalisten AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-144/2022
Handl: Fanur Khadory

17 La Solo Restaurang Pizzeria - I Laman Handelsbolag - Ingripande

Dnr: 9.4.2-7137/2021
Handl: Pia Nyström

18 Hellströms - Sydväst Restauranger AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-8551/2021
Handl: Jasmina Alfredsson

19 Le Rouge - Restaurang Le Rouge AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-3726/2021
Handl: Fanur Khadory

20 Ljunggren - Phaow AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-8202/2021
Handl: Fanur Khadory

21 Storstad och Olsson's skor - Restaurang Storstad AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-7156/2020
Handl: Fanur Khadory

22 Von Linné - MT Östermalm AB - Ingripande

Dnr: 9.4.2-7169/2020
Handl: Fanur Khadory

Ärenden för behandling, Tobak

23 Hässelby Strand Tips Tobak - Sima Maya Service AB - Ingripande

Dnr: 10.4.2-3305/2021
Handl: Johan Camber

24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2022-04-01-2022-04-30

25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, tobak, under perioden 2022-04-01-2022-04-30

26 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2022-04-01-2022-04-30

27 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

28 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

29 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen

§1 Sammanträdet öppnades

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Tid för justering av protokollet

§5 Chewie's - Folk & Friends AB - Nytt serveringstillstånd

§6 Bastard Burgers Västermalmsgallerian - Streetfood i Uppsala AB - Nytt serveringstillstånd

§7 Livgardets Dragoners Subalternkår Klubblokal - Livgardets Dragoners Subalternkår - Nytt serveringstillstånd

§8 Alphabar - Alphaspel & -bar AB - Nytt serveringstillstånd

§9 Källarbyn - Källarbyn AB - Nytt serveringstillstånd

§10 Eatalia - Restaurang Silvia Aktiebolag - Nytt serveringstillstånd

§11 Café Fåtöljen - Café Fåtöljen AB - Nytt serveringstillstånd

§12 CASA DEL CAVA - Casa del Cava Slussen AB - Nytt serveringstillstånd

§13 Bastard Burgers Hagastaden - Streetfood i Uppsala AB - Nytt serveringstillstånd

§14 The Flying Horse - The Flying Horse AB - Ingripande

§15 Nyko Kitchen - Million Dollar Baby AB - Ingripande

§16 Brutalisten - Brutalisten AB - Ingripande

§17 La Solo Restaurang Pizzeria - I Laman Handelsbolag - Ingripande

§18 Hellströms - Sydväst Restauranger AB - Ingripande

§19 Le Rouge - Restaurang Le Rouge AB - Ingripande

§20 Ljunggren - Phaow AB - Ingripande

§21 Storstad och Olsson's skor - Restaurang Storstad AB - Ingripande

§22 von Linné - MT Östermalm AB - Ingripande

§23 Hässelby Strand Tips Tobak - Sima Maya Service AB - Ingripande

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation, till allmänheten och slutna sällskap, under perioden 2022-04-01-2022-04-30

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation,tobak, under perioden 2022-04-01-2022-04-30

§26 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2022-04-01-2022-04-30

§27 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

§28 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

§29 Anmälan av beslut/domar/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen