Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-13

Sammanträde 2018-12-13

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll Slutet sammanträde Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 - endast för nämndens ledamöter och ersättare.

Slutet sammanträde

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

3 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

4 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

5 Nedskrivning av fodringar

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

6 Anmälan av Sociala delegationen protokoll

7 Information från förvaltningen

Beslutsärenden

8 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2019

9 Nyårsfirande 2018-2019 vid Skeppsbron och Skeppsholmen

10 Bättre sexualundervisning i skola och förskola

11 Enbart servera svenskt kött på stadsdelens förskolor

12 Medborgarförslag gällande vandringar på Södermalm

13 Hundrastgård i nedre Tantolunden

14 Åtgärder vid badet vid betongbryggan i slutet av Reimersholmskajen

15 Lägg värmeslingor under konstgräsplan i parken Droskan

16 Återtagande av skrivelse

17 Inkommet medborgarförslag om utegym

18 Inkommet medborgarförslag om terminskort

19 Inkommet medborgarförslag om terminsbiljett för elever

20:a Hyreskontrakt Hamnvakten 12, Förskolan Östangård

Remissärenden

21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Pasta Gudfadern, Söderhallarna, Medborgarplatsen 3

Remiss från tillståndsenheten, dnr
Dnr 1291-2018-1.5.2.

22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Konditori Sthlms Stadsmuseum, Peter Myndes backe 6


Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-09279/2018
Dnr 1258-2018-1.5.2.

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, restaurang Lasse i Gatan, Västerlånggatan 60

Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-11750/2018
Dnr 1258-2018-1.5.2.

Anmälningsärenden

24 Anmälan av nedskrivninga av fordringar i förvaltningens räkenskaper

25 Anmälan av tillförordnad stadsdelsdirektör 20 december till och med 28 december 2018

26 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi

27 Anmälan av lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

29 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

30 Anmälan av ungdomsrådets protokoll

31 Anmälan av protokoll från styrgrupp Barn i behov av särskilt stöd, BUS

32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation