Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2007-12-17

Sammanträde 2007-12-17

Datum
Klockan
16.30
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Utsändes senare
Dnr 421-0016/2007

7 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för år 2008

Utsändes senare
Dnr 421-0168/2007

8 Café Mer Smak

Ansökan från Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser/Centrala Stockholm om fortsatt projektstöd
Dnr 421-0492/2007

9 Medel till Söderandanbussen/Hjärtslaget

Ansökan från föreningen Hela Människan Ria Järfälla
Dnr 421-0554/2007

10 Extra anslag till Ny Gemenskap för januari och februari 2008

Ansökan från Ny Gemenskap
Dnr 421-0616/2007

11 Simba Center

Ansökan från Afrosvenskarna i Stockholm
Dnr 421-0542/2007

12 Ledsagarservice för föreningar för 2008

13 Qvinnoqulan - Mötesplats för f.d. missbrukande kvinnor

Ansökan från Riksförbundet för Hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL), Stockholmsavdelningen
Dnr 421-0556/2007

14 Projekt Styvbarn

Ansökan från föreningen Samhällets Styvbarn
Dnr 421-0553/2007

15 Stulen Barndom Stockholm

Ansökan från föreningen Stulen Barndom Stockholm
Dnr 421-0610/2007

16 Maskrosbarnen

Ansökan från föreningen Maskrosbarnen
Dnr 421-0295/2007

17 HOPP Familj

Ansökan från HOPP Stockholm
Dnr 421-0637/2007

18 Kognitiv gruppbehandling av våldsamma män

Ansökan från Stiftelsen Manscentrum i Stockholm
Dnr 421-0630/2007

19 IRKF - Rådgivningscentrum

Ansökan från Internationella Roma och Resande Kvinnoforum (IRKF)
Dnr 421-0636/2007

20 Förvaltningens information

Mötesinformation

Justerat 28 / 12 2007
Jonas Nilsson Karin Rågsjö
Karin Hansson Nyberg, sekreterare

Närvarande:

Ordförande Jonas Nilsson (m)

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Lena Kling (fp)
Dikran Dison (kd)
Karin Gustafsson (s)

Ersättare
Christina Elffors-Sjödin (m) t.o.m.§ 6, fr.o.m.§ 8
Cecilia Önfelt (c)
Gertrud Brorsson (mp)

Närvarande tjänstemän: Eddie Friberg, Berit Jernberg, Daniel Liljendahl, Linn Ljunglöf och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i
uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras torsdagen den 20 december 2007.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2007-11-22 hade justerats 2007-12-06.

§6 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0016/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-12-17. Anslaget till utomstående organisationer uppgår till cirka 118 290 000 kronor för år 2007. Av det totala stödet fördelar OFU 54 100 000 kronor. OFU har pågående projekt för sammanlagt 4 431 400 kronor.

Till detta sammanträde föreslås beslut om fortsatta projektbidrag till 6 organisationer med sammanlagt 2 368 250 kronor.

Simba Center föreslås 986 400 kronor för första halvåret 2008 samt Ledsagarservice för föreningar förslås 800 000 kronor för hela året 2008.

De större belopp som återstår gällande beslutade verksamhetsbidrag samt under rubriken Socialtjänstnämndens område är bokade belopp som kommer att utbetalas under år 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§7 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2008

Dnr 421-0168/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja verksamhets-
bidrag för 2008 till följande 79 organisationer med angivna summor inklusive hyresstöd.

  NR

   Förening

Beslut, kr

Varav hyra

 

1

   Afasiföreningen i Stockholms län

426 300

60 000

2

   Alla Kvinnors Hus, Föreningen

3 510 360

1 200 000

3

   Ananke i Stockholm

390 060

142 000

4

   ALRO Stockholm

185 130

95 000

5

   Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

346 500

80 000

6

   Astma- och Allergiföreningen i Sthlm

99 000

19 000

7

   Autism, Föreningen

194 040

80 000

8

   Blödarsjuka i Sthlm, Föreningen för

29 700

5 000

     9

   BRIS Region Mitt

427 280

160 000

   10

   Brottsofferjouren Västerort

425 320

52 500

11

   Brottsofferjouren Farsta

425 320

46 000

12

   Brottsofferjouren Skärholmen

425 320

7 200

13

   Brottsofferjouren Spånga-Kista

425 320

37 000

14

   Brottsofferjouren Sthlms innerstad-Lidingö

425 320

119 000

15

   Brukarföreningen

346 500

96 000

16

   Bryggan

686 000

100 000

17

   Demensföreningen i Stockholms län

64 350

9 000

18

   Den Öppna Dörren i Stockholm

48 000

0

19

   DHR - Stockholmsavdelningen

921 200

99 000

20

   Dövblindas förening

1 176 000

650 000

21

   Elektra/Fryshuset

336 600

0

22

   Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

139 590

30 000

23

   Eritrean War Disabled Fighters Association

225 720

120 000

24

   Ersta Diakonisällskap, Vändpunkten

1 666 000

264 000

25

   FATIMA Stockholm

246 609

185 000

26

   Filadelfiaförsamlingen Sthlm/LP-City

343 530

72 000

27

   FMN Föräldrafören Mot Narkotika StorSthlm

402 780

100 000

28

   Fountain House

3 523 100

1 000 000

29

   Frälsningsarméns Sociala Center

490 000

347 000

30

   Frälsningsarmén- döva och synskadade

31 680

                    0

31

   FUB Sthlm

769 300

50 000

32

   Hjärnkraft-Stockholms län

93 060

10 000

33

   Hjärt- och lungsjukas förening i Stockholm

11 880

0

34

   HOPP Stockholm

346 500

55 000

35

   Hörselskadade och döva barn med familjer

325 710

140 000

36

   Hörselskadades förening HiSUS

232 650

50 000

37

   Hörselskadades förening i Stockholm

460 600

38

   IFFI med EU-inriktning Stockholm

173 250

175 000

39

   IFS Stockholmsdistriktet - Källan

588 000

132 000

40

   IFS/CS Steg för Steg

1 450 400

640 000

41

   Intresseföreningen Mellanmålet

198 000

150 000

42

   IOGT-NTO, Stockholms distrikt

190 080

156 000

43

   Kommun HSO Stockholms stad

598 780

76 000

44

   KRIS Stockholm

1317 120

500 000

45

   Kvinnors Nätverk

1 078 000

100 000

46

   Kvinnors rätt

392 000

72 000

47

   Lunk i Kring

343 500

65 000

48

   Makalösa föräldrar

320 760

60 000

49

   Manscentrum, Stiftelsen

1404 340

190 000

50

   Mansjouren i Stockholms län

222 750

200 000

51

   Manuel

148 500

18 000

52

   Nevo Drom

178 200

53

   NHR Sthlm.

361 350

35 000

54

   Noaks Ark/Röda Korset, Stiftelsen

1285 760

600 000

55

   Nobba Brass & Nubbe

784 000

302 000

56

   Ny Gemenskap

1776 000

400 000

57

   Posithiva Gruppen

348 480

100 000

58

   RFSL Stockholm

999 600

500 000

59

   RSMH-Söder om Söder

353 430

132 000

60

   RSMH-Kungsholmen

311 850

185 000

61

   RSMH-Solbergagården

366 300

180 000

62

   RSMH-Söder

123 750

117 000

63

   RSMH-Västerort

217 800

140 000

64

   Röda Korsets Center för torterade flyktingar

768 320

120 000

65

   Situation Sthlm, Hjälp till självhjälp

1 176 000

426 500

66

   Sociala Missionen

1 187 760

600 000

67

   Somaya systerjour

686 000

200 000

68

   Spelberoende

453 740

130 000

69

   SRF Synskadades förening i Stockholm

1 058 400

180 000

70

   Stockholms Dövas Förening

931 000

200 000

71

   Stockholms dövas ungdomsråd (SDUR)

156 420

72

   Stockholms reumatikerförening

467 460

37 000

73

   Stockholms Stamningsförening

139 590

16 000

74

   Stödcentrum mot incest (Rsci)

392 000

160 000

75

   Terrafem Stockholm

297 000

50 000

76

   Tjejzonen i Stockholm

352 440

100 000

77

   Trafik- och Polioskadade Sthlm , RTP-StS

46 530

5 000

78

   Verdandi Stockholmskretsen

1 013 320

300 000

79

   Ångestsyndromsällskapet i Sthlms Stad

227 700

185 000

Summa

45 508 009

8586 500

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att till följande två organisationer dels bevilja dels reservera medel för verksamhetsbidrag 2008 med angivna summor inklusive hyresbidrag.

Förening                              Beslut, kr

Varav hyrar

Reserverat

   Convictus                              280280                      0                  2489400
   Stadsmissionen                     750200                600 000              2250600


Summa                                  1 030 480            600 000              4740000

3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från följande
tre föreningar samt beslutade om avvecklingsbidrag för årets första fyra
månader med angivna summor inklusive hyresbidrag.

Förening                                                Belopp, kr    Varav hyra

Ebenesers Sociala Stiftelse                        70488                  0
Finska Filadelfiaförsamlingen                      28800                 0
Fria Sällskapet Länkarna, Sthlm Söder        94248                 0

Summa                                                   193 536

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja följande två föreningar
reducerat bidrag att gälla fr.o.m. 2008-05-01.

Sålunda beviljades nämnda organisationer oförändrat bidrag, minskat med 1%, för de
fyra första månaderna 2008.

Förening                                                Belopp, kr     Varav hyra

Klubb 10, Kamratföreningen                      54 450             55 000
Sällskapet Länkarna Mariedal                    198 000           200 000

Summa                                                   252 450           255000

5. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från
föreningen Fenix.

6. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende till
kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna, äldrenämnden, utbildningsnämnden,
kulturnämnden och idrottsnämnden för kännedom.

7. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-12-17. Socialtjänstnämnden fattade beslut om budget för år 2008 vid sammanträdet 2007-12-10. Beslutad budget innebär en minskning av verksamhetsbidraget för 2008 med 1 miljon kr gällande Organisations- och föreningsutskottets ansvarsområde.

Följande förslag är lagt utifrån principen att samtliga organisationer och föreningar som är föreslagna för ett verksamhetsstöd med 600 tkr eller mer får en sänkning med 2%.

Föreningar som är föreslagna för ett verksamhetsbidrag med ett belopp under 600 tkr föreslås få en sänkning med 1 %.

Detta innebär en sammanlagd besparing på 956 428 kr. Resterande belopp 44 tkr föreslås dras från kontot för utbildning och revision.

De extra medel som tillförts de dagöppna verksamheterna för hemlösa berörs ej av minskningen. Projektpotten uppgår till 5678169 kr för år 2008 att fördela.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och ledamoten Dikran Disons (kd) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag enligt följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet avslår den förordade minskningen av
verksamhetsbidrag på 1 miljon kronor.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att föreslå socialtjänstnämnden att hos kommunstyrelsen begära ett tillskott på 2 miljoner kronor för att säkra medel för nya projekt 2008.

3. Att fördela anslag till organisationerna med hänvisning till oppositionens respektive förslag till budget.

4. I övrigt bifalla förvaltningens förslag.

5. I övrigt anförs följande.

Den borgerliga alliansen har lagt ett tungt besparingsuppdrag på förvaltningen.

Alliansen har istället för att prioritera sociala frågor och medel till frivilligorganisationerna prioriterat en skattesänkning. Välfärdsfrågor kommer under hela mandatperioden vara nedprioriterade. Under hela den förra mandatperioden 2002-2006 var de borgerliga partierna mycket tydliga med att de skulle höja bidragen till organisationerna. I verkligheten sänker de bidragen; retoriken säger en sak och verkligheten något helt annat när den moderatledda roteln nu lägger sparbeting på samtliga organisationer.

Detta är ett svek mot de organisationer man har lovar ”guld och gröna skogar”. Istället får organisationerna ett sparbeting som kommer att slå hårt mot främst de mindre organisationerna. Många av dessa organisationer är brukarstyrda. Detta kommer direkt att drabba de brukare som kämpar för sin egenmakt vilket är ofta avgörande för att få en möjlighet att få var en del av normsamhället.


Att under fyra år kräva mer pengar till frivilligorganisationerna för att sedan i maktposition spara ger en bild av politiker som i en valrörelse är beredda att säga vad som helst för att komma till makten. Nu får de mest utsatta betala för skattesänkningen.

Ersättaryttrande

Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s).

§8 Café Mer Smak

Ansökan från Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser/Centrala Stockholm om fortsatt projektstöd

Dnr 421-0492/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja IFS/CS 295000 kr, varav hyra 42000 kr, i fortsatt projektbidrag för projektet Café Mer Smak för
perioden 2008-01-01 – 2008-06-01.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-20. IFS/CS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser/Centrala Stockholm), ansöker om fortsatt projektbidrag, med 593 250 kr för projektet Café Mer Smak. Föreningen driver projektet i en av stadsbibliotekets filialer på Kungsholmen. Biblioteket har sina lokaler i samma fastighet som IFS/CS på S:t Eriksgatan. Bibliotekets filial nyöppnades efter en renovering under sommaren 2006. Biblioteket ställer sig positiva till att IFS/CS har ansvaret för caféet, som har en rättvisemärkt profil.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja IFS/CS 295 tkr i bidrag för projektet Café Mer Smak för perioden 2008-01-01 – 2008-06-30.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och ledamoten Dikran Disons (kd) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag enligt följande.

  1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bifalla ansökan på 593250 kr
    för verksamheten under 2008.

  2. Att föreningen i samverkan med socialtjänstförvaltningen undersöker annan
    finansiering för 2009.

  3. I övrigt anförs följande.

Café Mersmak är på väg att bli ett socialt kooperativ med meningsfylld verksamhet för sina medlemmar. Målgruppen som ingår står långt ifrån arbetsmarknaden och är skör.

Under 2008 behöver föreningen ett förlängt bidrag för att hitta en annan finansiering; Kungsholmens Stadsdelsförening, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen kanske är partners som tillsammans med föreningen kan bidra till att det Sociala Kooperativet kan fortleva. Att inte bevilja medel under hela året skulle med all sannolikhet innebära att föreningen skulle vara tvungen att lägga ner sin verksamhet. Detta vore mycket olyckligt då man samtidigt från regeringshåll talar om att lyfta dessa verksamhetsformer. Organisationen har kämpat för att få gehör och stöd för finansiering där stadsdelarna med sina biståndsbedömningar inte alltid samspelar med kooperativets medlemmar. Insatser behöver göras för att stötta denna verksamhetsform och att skapa förståelse för detta ute i stadsdelarna.

Ersättaryttrande

Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s).

§9 Medel till Söderandanbussen/ Hjärtslaget

Ansökan från föreningen Hela Människan Ria Järfälla

Dnr 421-0554/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-20. Föreningen Hela Människan Ria Järfälla ansöker om 200 tkr för sitt arbete med Söderandanbussen/Hjärtslaget. Arbetet går ut på att i samarbete med myndigheter och frivilligorganisationer stödja och motivera hemlösa och missbrukare till ett förändrat liv. Förvaltningen föreslår i detta tjänsteutlåtande att OFU avslår Hela Människan Ria Järfällas ansökan då verksamhet för målgruppen redan är väl tillgodosett.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle återremittera ärendet. Förvaltningen fick i uppdrag att göra en inventering av pågående projekt samt över de projekt som kommer att fortsätta nästa år.

§10 Extra anslag till Ny Gemenskap för januari och februari 2008

Ansökan från Ny Gemenskap
Dnr 421-0616/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ny Gemenskap
50 000 kr.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-20. Ny Gemenskap önskar med denna ansökan förstärka sin dagsverksamhet för hemlösa dels genom personalförstärkningar men också genom att utöka öppettiderna och förstärka bemanningen på helgerna under januari och februari 2008.

Under den tid som Convictus Bryggan City har varit stängt har Ny Gemenskap tagit ett stort ansvar vilket också OFU har uppmärksammat genom att skjuta till extra medel. Ny Gemenskap har utökat sitt åtagande gentemot staden. Denna ansökan avser en dylik extrasatsning under de två första månaderna av 2008, då det fortfarande är oklart när Bryggan City återöppnar.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Ny Gemenskaps ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Simba Center

Ansökan från Afrosvenskarna i Stockholm

Dnr 421-0542/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Afrosvenskarna i Stockholm 986400 kr för verksamheten vid Simba Center, för första halvåret 2008.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-14. Simba Center startade 1998 som ett projekt inom kvinnosektionen i föreningen Afrosvenskarna i Stockholm. Sedan år 2000 är verksamheten öppen för alla invandrarkvinnor i Stockholms stad. Verksamheten vänder sig till lågutbildade och långtidsarbetslösainvandrarkvinnor över 25 år.

Verksamheten förbereder bland annat deltagarna till ett framtida yrkesliv inom servicesektorn och uppmuntrar deltagarna att klara den egna försörjningen för att på så sätt bryta socialbidragsberoendet.

Afrosvenskarna i Stockholm ansöker om 986 400 kr för att driva verksamhet för långtidsarbetslösa och socialbidragsberoende invandrarkvinnor under första halvåret 2008.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar föreningen Afrosvenskar i Stockholm

986 400 kr för verksamheten vid Simba Center, avseende första halvåret 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Ledsagarservice för föreningar år 2008

Dnr 421-0582/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att fördela 800 000 kr, för ledsagning till stadens handikappföreningar för 2008, enligt bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-27. Från och med årsskiftet 2001/2002 införde staden peng-system inom ledsagarservice. Enheten för ledsagarservice har sedan dess varit en ren utförarenhet på samma villkor som privata utförare. Enheten har även tidigare beviljat stadens handikappföreningar ledsagning vid möten och aktiviteter.

Socialtjänstnämnden beslutade vid sammanträdet 2001-10-12 att 0,8 mkr skulle föras över från tidigare anslag till ledsagning till förvaltningens ansvarsområde stöd till utomstående organisationer. Föreningarna erhåller sedan 2002 pengar för ledsagning, för köp av fritt utvald utförare.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att fördela 800 000 kr för ledsagning till stadens handikappföreningar för år 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Qvinnoqulan – Mötesplats för f.d. missbrukande kvinnor

Ansökan från Riksförbundet för Hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) Stockholmsavdelningen
Dnr 421-0556/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL), Stockholmsavdelningen fortsatt stöd om 450000 kr till projektet Qvinnoqulan för år 2008, varav hyra 60000 kr.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-07. RFHL ansöker om 643707 kr för att fortsätta driva projektet Qvinnoqulan under 2008.

Qvinnoqulan är en verksamhet som riktar sig till drogfria kvinnor som har, eller har haft, ett beroende av narkotika eller läkemedel. Verksamhetens mål är att skapa kontakter mellan kvinnor genom att kvinnor ges tillfälle att träffas och göra roliga, meningsfulla saker tillsammans. Inom verksamheten ges även råd och stöd samt sällskap i mötet med olika myndigheter. Qvinnoqulan fokuserar på att bygga meningsfulla relationer mellan före detta narkotika- eller läkemedelsmissbrukande kvinnor vilket de menar betydligt ökar chanserna för dessa kvinnor att lyckas stanna i drogfrihet.

Förvaltningen föreslår att RFHL - Stockholms projekt Qvinnoqulan beviljas

450000 kr för 2008 års verksamhet, dvs. samma belopp som beviljades projektet för 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Projekt Styvbarn

Ansökan från föreningen Samhällets Styvbarn

Dnr 421-0553/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå projektansökan om 30000 kr från Samhällets Styvbarn.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-13. Samhällets Styvbarn ansöker om 30000 kr hos OFU till projektet Styvbarn.

Samhällets Styvbarn är en ideell förening som är religöst och partipolitiskt obunden. Föreningen bildades 2004 i syfte att stödja och hjälpa de ”vuxna barn” som utsatts för vanvård av socialvården i Sverige samt kämpa för deras upprättelse.

Föreningen har genom åren främst arbetat utåtriktat genom att skapa opinion och synliggöra sina medlemmars lidande. Idag (mycket p.g.a. den offentliga utredning kring vanvård i den sociala barnavården som påbörjats) ser man ett behov av att utöka samt utveckla den stödjande och rådgivande delen av föreningen.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från Samhällets Styvbarn om projektbidrag för ett års verksamhet på 30000 kr.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Stulen Barndom Stockholm

Ansökan från föreningen Stulen Barndom Stockholm

Dnr 421-0610/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stulen Barndom Stockholm fortsatt projektstöd för det första halvåret 2008 med 30000 kr, varav hyra 22500 kr.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-13. Stulen barndom Stockholm ansöker om 80000 kr för fortsatt verksamhet under 2008.

Stulen Barndom Stockholm är en ideell förening som stödjer vuxna människor som har en historia från fosterhem, barnhem och andra institutioner och anser att de farit illa på grund av detta. Stödet omfattar även barn/ungdomar (och deras föräldrar) som blivit omhändertagna enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Alla verksamma inom föreningen har egen erfarenhet av tvångsomhändertagande i barndomen. Föreningen bedriver råd- och stödverksamhet enligt kamratstödsprincipen oftast per telefon men gör även hembesök till medlemmar samt håller öppet husverksamhet i föreningslokalen.

Förvaltningen föreslår att Stulen Barndom Stockholm beviljas fortsatt projektstöd med 30000 kr för de sex första månaderna 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Maskrosbarnen

Ansökan från föreningen Maskrosbarnen
Dnr 421-0295/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan om 60000 kr från föreningen Maskrosbarnen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-13. Föreningen Maskrosbarnen ansöker hos OFU om 60000 kr i projektstöd för ett års verksamhet.

Maskrosbarnen är en ideell förening som vänder sig till människor som under 40 – 70 talet bodde på barnhem, institutioner eller i fosterhem och upplever att de farit illa på grund av detta. Alla verksamma inom föreningen har en historia av negativa upplevelser från barnhem, fosterhem och institutioner.

Föreningen planerar att bedriva gemensamma aktiviteter för målgruppen såsom studiecirklar, datakurser, bussutflykter, grillfester, båtresor, kräftskivor, julbord mm.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från Maskrosbarnen om 60000 kr i projektstöd för ett års verksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 HOPP Familj

Ansökan från HOPP Stockholm

Dnr 421-0637/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja HOPP Stockholm 90000 kr i projektstöd för ett års verksamhet till HOPP Familj.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-27. HOPP-Familj bildades 2002 och bedriver stödverksamhet för anhöriga till barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Föreningen bedriver en omfattande informationsverksamhet och många människor vänder sig till föreningen för råd och stöd. Huvudorga-nisationen HOPP Stockholm bedriver framför allt stödjande arbete för vuxna människor som har varit utsatta för sexuella övergrepp som barn.

Efter årsmötet 2008 kommer enligt uppgifter från ordföranden HOPP Familjs verksamhet att övergå till att ingå i HOPP Stockholms ordinarie verksamhet.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar HOPP-Familj 90 tkr i projektstöd för fortsatt verksamhet under 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Kognitiv gruppbehandling av våldsamma män

Ansökan från Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

Dnr 421-0630/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja stiftelsen Manscentrum fortsatt projektstöd om 250000 kr för att driva grupper för våldsamma män under 2008.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-22. MC bedriver ett professionellt kriscentrum/ mottagning för män som hamnat i kriser och/eller har problem som de inte klarar av att lösa på egen hand eller har svårt att finna hjälp för. En ökande andel av de hjälpsökande männen har problem med att de är aggressiva och våldsamma. MC har sedan flera år bedrivit en omfattande verksamhet kring målgruppen våldsamma män som uppvisat goda resultat och avser med detta projekt att förbättra samt utveckla verksamheten ytterligare. Projektplanen som den var utformad för två år sedan, när projektet inleddes, har genomförts. Idag finns en kognitivt inriktad gruppverksamhet för behandling av våldsamma män på Manscentrum.

Enligt gruppledarna på MC behövs ytterligare tid för att denna så kallade pilotgrupp i kognitiv gruppverksamhet för våldsamma män ska kunna föras in i den ordinarie verksamheten på MC. Dels behövs ytterligare tid för genomförande av en mer långsiktig utvärdering av behandlingsresultaten, dels behövs ytterligare två delar utvecklas i behandlingsdesignen vilka är GAF (Global funktionsskattningsskala) och en vidareutveckling av de schematerapeutiska inslagen i behandlingen.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar stiftelsen Manscentrum 250000 kr för ett års verksamhet till att ytterligare utveckla samt utvärdera den kognitiva gruppbehandlingen för våldsamma män.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 IRKF - Rådgivningscentrum

Ansökan från Internationella Roma och Resande kvinnoforum (IRKF)

Dnr 421-0636/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Internationella Roma och Resande kvinnoforum (IRKF) 105000 kr i projektstöd för ett års verksamhet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-27. Föreningen har sedan två år tillbaka erhållit projektstöd från OFU med 104 tkr per år till projektet ”Jämställdhet för romska kvinnor”.

Verksamheten har under dessa två år främst handlat om att bygga ett nätverk av romska kvinnor. Syfte med nätverksbyggandet har varit att stärka kvinnornas självkänsla genom vidgade kontaktnät och ökade kunskaper om det svenska samhället, vilket möjliggör skapandet av en plattform för arbete med jämställdhet/våld mot kvinnor, missbruksproblematik och mot diskriminering. Föreningen bedriver även jourtelefon för våldsutsatta kvinnor, ger råd och stöd i andra sociala frågor samt verkar som länk mellan den romska kulturen och det svenska samhället i olika sammanhang.

IRKF ser nu ett behov av att utveckla projektet ”Jämställdhetsprojekt för romska kvinnor” från att vara nätverksbyggande-, förtroendeskapande- och telefonjours verksamhet till att nu utvecklas till en parallell verksamhet till den kvinnojour som är under uppbyggnad. En upplysnings- och rådgivningscentral för romska kvinnor i problemsituationer.

Förvaltningen föreslår att Internationella Romer och Resande Kvinnoforum beviljas stöd motsvarande 2007 år nivå, dvs. 105000 kr, för ett års verksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Förvaltningens information

a) Förvaltningen informerade om Socialstyrelsens beslut avseende statsbidrag för
insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar för år 2008.

b) Linn Ljunglöf informerade om förvaltningens kontakt med Kulturförvaltningen
rörande föreningen Nevo Drom Stockholm som aktualiserades vid OFU:s
sammanträde den 22 november 2007.

c) Eddie Friberg informerade om att i slutet av denna vecka kommer förvaltningens
annons om öppettider under jul- och nyårshelgerna.

§21 Övriga frågor

Ordföranden Jonas Nilsson (m) efterlyste en ”lathund” i fickformat med adresser och öppettider över de föreningar som har bidrag genom OFU.

§22 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet. De närvarande önskade varandra god jul och gott nytt år.

Bilaga 1.

Förening

Förslag 2008 kr

De Blindas FritidsKlubb

Gotlandsgatan 44

112 55 STOCKHOLM

35 000 kr

DHR Stockholmsavdelningen

Kvarnbacksvägen 30

161 49 BROMMA

186 000 kr

NHR, Stockholms län

Fatbursgatan 19

118 28 STOCKHOLM

227 000 kr

SRF, Norra innerstaden

Runiusgatan 14

112 55 STOCKHOLM

30 000 kr

SRF, Stockholmsavdelningen

Gotlandsgatan 44, 4 tr

104 60 STOCKHOLM

89 000 kr

Sthlms Reumatikerförening

Erstagatan 27

116 36 STOCKHOLM

27 000 kr

VHIK, Västerorts handikapp IK

162 41 HÄSSELBY

27 000 kr

Synligan

Skånegatan 71

116 37 STOCKHOLM

Replokal

38 000 kr

Hjulteatern

126 000 kr

Unga Rörelsehindrade Sthlm

Alsnögatan 7, 3 tr

116 41 STOCKHOLM

4 000 kr

Brukarhusets if

11 000 kr

Summa 800 000 kr