Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-01-31

Sammanträde 2007-01-31

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla konferensen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Grekiska kolgrillsbaren

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Xoko

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Fantasia restaurang

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Thessaloniki

9 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Campoloro

10 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Vällingby fisk

11 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Davidoff Café & Restaurang

12 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Palsternackan

13 Nytt tillstånd, slutna sällskap Restaurang Karavan Eurest AB/SIDA

14 Utökad serveringstid Restaurang Hotellet

15 Ägarskifte Restaurang The Laughing Duck

16 Omprövning efter prövotid Restaurang Söderstadion

17 Förslag till sammanträdestider för tillståndsutskottet 2007

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

18 Bordlagt ärende Tillsynsärende och Omprövning efter prövotid Restaurang Spy Bar

19 Bordlagt ärende Tillsynsärende och Omprövning efter prövotid Restaurang Laroy - The Lab

20 Bordlagt ärende Tillsynsärende och Omprövning efter prövotid Restaurang Patricia

Nya ärenden:

21 Tillsynsärende Restaurang Tre Remmare

22 Tillsynsärende Restaurang Stockholm Kök & Bar

23 Tillsynsärende Restaurang H 62

24 Tillsynsärende Restaurang Bagarmossen Restaurang

25 Tillsynsärende Restaurang Mosaik

26 Tillsynsärende Restaurang WC/Lounge 51

27 Tillsynsärende Restaurang Elan

28 Tillsynsärende Restaurang Hardox/Bergsektionen

29 Tillsynsärende Restaurang Dell` ATTORE

30 Tillsynsärende Restaurang Vasateatern

31 Tillsynsärende Restaurang Bombay

32 Tillsynsärende Restaurang BerlinStockholm

33 Tillsynsärende Restaurang Clustret

34 Tillsynsärende Restaurang Fåfängan

Anmälningar och information

35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-12-01 – 2006-12-31

36 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2006-12-01 – 2006-12-31

37 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2006-12-01 – 2006-12-31

38 Domar/beslut från länsrätten (18 st)

39 Domar/beslut från kammarrätten (7 st)

40 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2007
Peter Lundén-Welden (m)
Elisabeth Brandt-Ygeman (s)
Anders Larsson, Sekreterare 

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Vice ordföranden: Elisabeth Brandt Ygeman (s)

Ledamöter:
Patrik Silverudd (fp)
Jackie Nylander (v)

Tjänstgörande ersättare:
Anna Broman (m)

Ersättare:
Ulf Segander (m)
Stefan Nilsson (mp)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Ann Hilmersson
Anders Larsson
Isabelle Vas
Johan Stuart
Johan Lindholm

Förhinder hade meddelats av Christina Elffors-Sjödin (m)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2006-12-18 hade justerats 2006-12-19.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-02-05.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i Grekiska kolgrillsbaren, Liljeholmstorget 106

Dnr 01-2006-01962

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Daniel & Musa Handelsbolag, serveringstillstånd för spritdrycker vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Xoko, Rörstrandsgatan 15

Dnr 01-2006-02181

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid i restaurang till klockan 24:00 medges på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten blir störande till närboende, enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till allmänheten till klockan 24:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

 

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Satsuki, Döbelnsgatan 6

Dnr 01-2006-02411

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00 - 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thessaloniki, Hauptvägen 90

Dnr 01-2006-03048

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla Restaurang Thessaloniki Handelsbolag, 969639-9956, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00 resp. 21:30, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Campoloro, Döbelnsgatan 7

Dnr 01-2006-03129

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Gérard Rutili med firma Camporolo, 621122-4115, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang Campoloro, dagligen klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 7 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades remissvar från Norrmalms stadsdelsnämnd, daterat 2006-11-02.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vällingby fisk, Vällingbyplan 18

Dnr 01-2006-03127

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang klockan 11:00 – 01:00 samt klockan 11:00 – 22:00 på uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet ger även serveringstid till klockan 00:00 på prov ett år, enligt 7 kap 5 § AL, för att vinna erfarenhet om dess påverkan på den sociala miljön i området.

 3. Ansökan om stadgivarande serveringstid till allmänheten i uteservering till klockan 00:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av de sociala förhållandena som påvisats från remissinstanserna.

 4. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggning för allsidig matlagning i lokalen inkommer till förvaltningen. Förbehållet skall vara undanröjt senast 2007-03-31. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Davidoff Café & Restaurang, Byholmsgången 1-3

Dnr 01-2006-03167

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Palsternackan, Handelsvägen 170

Dnr 01-2006-03763

Tillståndsutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Fatzo Splendido i Stockholm Aktiebolag, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00. Serveringstillstånd ges även för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i restaurang till klockan 01:00 fredag-lördag. Lagstöd föreligger i 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Karavan, Valhallavägen 199

Dnr 02-2006-03041

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-12-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Hotellet, Linnégatan 18

Dnr 05-2006-02886

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Hotellet A W AB, 556640-1211 utökad serveringstid inomhus onsdag till lördag till klockan 03.00 på prov ett år, enligt 7 kap 5 § alkohollagen AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten orsakar ordningsproblem eller stör närboende.

 2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, torsdag, fredag och lördag från klockan 22.00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riklinjer för alkoholtillstånd).

 3. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, genomgår STAD-utbildning i ansvarfull alkoholservering. Senast 2007-04-20 ska detta villkor vara uppfyllt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Sören Ahlbom och Jesper Ahlbom, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordförande Peter Lundén-Welden (m), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) samt tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m) föreslog att ansökan skulle bifallas, dels avslås.

Ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) samt tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m)

Reservation

Ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Laughing Duck, Vasagatan 7

Dnr 19-2006-02897

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan 03:00 fredag-lördag på prov i ett år, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), för att vinna erfarenhet om ifrågavarande restaurangverksamhet.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av ordningsläget i området.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

 4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Söderstadion, Arenavägen 7

Dnr 25-2006-03107

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att medge ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, d.v.s. säsongskortsinnehavare, dagligen till klockan 01.00 på prov ett år.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lars Wickström, Boine Stjernberg och Göran Rickner, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet, i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2007-01-29.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att medge serveringstilstånd till klockan 01.00 på prov ett år.

§17 Förslag till sammanträdestider för tillståndsutskottet år 2007

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att bifalla förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2007.

§18 Bordlagt ärende - Ingripande mot Arnolds Salonger Aktiebolag och omprövning efter prövotid avseende restaurang Spy Bar, Birger Jarlsgatan 20

Dnr 25-2005-03114

Tillståndutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

 2. Serveringstid till klockan 05.00 medges på prov ett år från den 31 januari 2007.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår

 4. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vimal Kovac vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukade skrivelser, daterade 2006-12-14 och 200712-29.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) , ledamoten Patrik Silverudd (fp) samt tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd samt att medge fortsatt serveringstid till klockan 05.00 med ett års prövotid.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd, (fp) samt tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m).

Särskilt uttalande från

Peter Lundén-Welden (m) m fl

Patrik Silverudd (fp)

En översyn av stadens tillståndsgivning ska ske under året. I den översynen ska bland annat frågan om de sena tillståndens utformning och omfattning tas upp. I praktiken har den årliga omprövningen av femtillstånden förvandlats till en 1,5 års till 2-årsprövning.

I just detta ärende har framförallt polisen inte agerat med den skyndsamhet som man borde. I praktiken leder polisens senfärdighet till att tillståndsutskottets möjlighet att på ett rättvist och rättssäkert sätt hantera ärendet försvårats kraftigt. De äldsta polisrapporter som ligger till grund för ärendet är 23 månader gamla. Mot bakgrund av detta avslår vi förvaltningens förslag att utdela en varning.

Då varning i praktiken medför att Spy Bar inte kan komma ifråga för fortsatt femtid anser utskottet att detta blir ett alltför stort ingrepp i dagsläget. Det råder dock ingen tvekan om att det förekommit stökigheter på Spy Bar och utskottet kommer att noga följa hur situationen kring Spy Bar fortsätter att utvecklas.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att Spy Bar inte tilldelas en varning och att man medges femtillstånd på prov ett år från den 31 januari 2007. Samma villkor om vakter, stad-utbildning etc som gällt tidigare kvarstår. Stadigvarande tillstånd avslås.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut

§19 Bordlagt ärende - Ingripande mot Laroy restaurang Aktiebolag och omprövning efter serveringstid i restaurang Laroy/The Lab, Birger Jarlsgatan 20

Dnr 25-2005-03113

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

 2. Serveringstid till klockan 05.00 medges på prov ett år från den 31 januari 2007.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår

 4. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vimal Kovac vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2006-12-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) samt tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd samt att medge fortsatt serveringstid till klockan 05.00 med ett års prövotid.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd, (fp) samt tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m).

Särskilt uttalande från

Peter Lundén-Welden (m) m fl

Patrik Silverudd (fp)

En översyn av stadens tillståndsgivning ska ske under året. I den översynen ska bland annat frågan om de sena tillståndens utformning och omfattning tas upp. I praktiken har den årliga omprövningen av femtillstånden förvandlats till en 1,5 års till 2-årsprövning.

I just detta ärende har framförallt polisen inte agerat med den skyndsamhet som man borde. I praktiken leder polisens senfärdighet till att tillståndsutskottets möjlighet att på ett rättvist och rättssäkert sätt hantera ärendet försvårats kraftigt. De äldsta polisrapporter som ligger till grund för ärendet är 23 månader gamla. Mot bakgrund av detta avslår vi förvaltningens förslag att utdela en varning.

Då varning i praktiken medför att Laroy/The Lab inte kan komma ifråga för fortsatt femtid anser utskottet att detta blir ett alltför stort ingrepp i dagsläget. Det råder dock ingen tvekan om att det förekommit stökigheter på Laroy/the Lab och utskottet kommer att noga följa hur situationen kring La Roy/The Lab fortsätter att utvecklas.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att La Roy/The Lab inte tilldelas en varning och att man medges femtillstånd på prov ett år från den 31 januari 2007. Samma villkor om vakter, stad-utbildning etc som gällt tidigare kvarstår. Stadigvarande tillstånd avslås.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut

§20 Bordlagt ärende - Ingripande mot Aktiebolaget Lady Patricia och omprövning efter prövotid avseende restaurang Patricia, Stadsgårdskajen 152

Dnr 25-2006-02225

Tillståndutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

 2. Serveringstid till klockan 05.00 medges på prov ett år från den 31 januari 2007.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår

 4. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt avslå ansökan

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Johan Sahlin, ombudet Martin Lundquist, Rickard Hellstrand och Ulf Berglund vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet, i enlighet med dukade skrivelser daterade 2006-12-14 och 2007-01-10.

Vid sammanträdet inlämnades skrivelse angående oanmälda polisbesök under tiden 061217-070128.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) samt tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd och att medge fortsatt serveringstid till klockan 05.00 med ett års prövotid.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) samt tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m).

Särskilt uttalande från

Peter Lundén-Welden (m) m fl

Patrik Silverudd (fp)

En översyn av stadens tillståndsgivning ska ske under året. I den översynen ska bland annat frågan om de sena tillståndens utformning och omfattning tas upp. I praktiken har den årliga omprövningen av femtillstånden förvandlats till en 1,5 års till 2-årsprövning.

I just detta ärende har framförallt polisen inte agerat med den skyndsamhet som man borde. I praktiken leder polisens senfärdighet till att tillståndsutskottets möjlighet att på ett rättvist och rättssäkert sätt hantera ärendet försvårats kraftigt. De äldsta polisrapporter som ligger till grund för ärendet är 23 månader gamla. Mot bakgrund av detta avslår vi förvaltningens förslag att utdela en varning.

Då varning i praktiken medför att Patricia inte kan komma ifråga för fortsatt femtid anser utskottet att detta blir ett alltför stort ingrepp i dagsläget. Det råder dock ingen tvekan om att det förekommit stökigheter på Patricia och utskottet kommer att noga följa hur situationen kring Patricia fortsätter att utvecklas.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att Patricia inte tilldelas en varning och att man medges femtillstånd på prov ett år från den 31 januari 2007. Samma villkor om vakter, stad-utbildning etc som gällt tidigare kvarstår. Stadigvarande tillstånd avslås.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut

§21 Ingripande mot Tre Remmare AB – Tre Remmare, Vasagatan 7

Dnr 07-2006-00632

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela tillståndshavaren för Tre Remmare AB, 556613-1818, på serveringsstället Tre Remmare en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Anders Nilsson och ombudet Magnus Eriksson vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2007-01-29. Vid sammanträdet dukades även kunskapsintyg för Mats Karlholm, daterad 2006-12-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

De särskilda skälen till varning är att bolaget har visat stor seriositet i arbetet med att anpassa verksamheten till de ändrade förutsättningar som en neddragning av serveringstiden medförde och bl.a. avyttrat stora delar av lokalerna.

§22 Ingripande mot Collage Restaurang Aktiebolag – Stockholm Kök och Bar, Smålandsgatan 2

Dnr 07-2006-01045

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagen 7 kap. 19 § återkalla serveringstillståndet för Collage Restaurang Aktiebolag, 556226-8697, för verksamheten i Stockholm Kök och Bar.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Nevzat Mermer och Stefan Gustavsson vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse inkommen till förvaltningen 2007-01-17 innehållande kontrollbalansräkning m.m.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot H62 Restaurang AB – H 62, Hornsgatan 62

Dnr 34-2006-02830

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagen 7 kap. 20 § meddela H62 Restaurang AB, 556684-9526, tillståndshavare i restaurang H62, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot SHENGLI Aktiebolag – Bagarmossen Restaurang, Rusthållarvägen 61

Dnr 07-2006-02330

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för SHENGLI Aktiebolag, (556395-9633) tillståndshavare på Bagarmossen Restaurang, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot El Farolito Handelsbolag – Mosaik, Bredängsvägen 205-209

Dnr 07-2006-02440

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för El Farolito Handelsbolag, 969688-6713, på serveringsstället Mosaik, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Restaurang Elan Handelsbolag – Elan, Skärholmsgången 20

Dnr 07-2006-02751

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Elan Handelsbolag, 969609-5182, tillståndshavare på restaurang Elan enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-12-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Abdulmasih Bulus och ombudet Per-Olov Nordh vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2007-01-29.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Kongliga Bergssektionen – Hardox/Bergsektionen, Brinellvägen 23

Dnr 07-2006-02759

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp), och tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m).

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande lagstiftning hade funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden(m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§28 Ingripande mot Attacha Film AB/Dellatore-Dell`ATTORE, Skeppargatan 60

Dnr 07-2006-02859

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp), och tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m).

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande lagstiftning hade funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§29 Ingripande mot Vasateatern AB – Vasateatern, Vasagatan 19-21

Dnr 07-2006-03255

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Vasateatern AB, 556654-0075, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot Pardesh Aktiebolag – Bombay, Verkstadsgatan 3

Dnr 07-2006-03143

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet deltog Per Hägglund, redovisningskonsult. Per Hägglund saknade fullmakt att företräda bolaget.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-01-29.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§31 Ingripande mot Restaurant BerlinStockholm AB – BerlinStockholm, Skånegatan 71

Dnr 07-2006-03152

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Restaurant BerlinStockholm AB, 556689-2880, tillståndshavare i restaurang BerlinStockholm en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att all nuvarande personal som anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de företrädare som är aktiva i driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-03-31. Sedan gäller villkoret kontinuerligt.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-09 och föreslagit att utskottet skulle meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Britt Stumm och Helge Stumm, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ingripande mot Podion Personlig Pedagogik AB – Clustret, Söder Mälarstrand 25

Dnr 07-2006-03294

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Podion Personlig Pedagogik AB, 556318-8811, tillståndshavare för restaurang Clustret, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-12-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ingripande mot Nordic Trade Network AB – Fåfängan, Klockstapelsbacken 3

Dnr 07-2006-03439

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-12-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp), och tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m).

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande lagstiftning hade funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden, ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Anna Broman (m) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-12-01 – 2006-12-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2006-12-01 – 2006-12-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§36 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2006-12-01 – 2006-12-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§37 Domar/beslut från länsrätten 18 domar/beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att till kammarrätten överklaga länsrättens dom 2006-12-21 i mål nr 14347-06 och yrka att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Utskottet yrkar att kammarrätten ändrar länsrättens beslut och fastställer utskottets beslut att meddela tillståndshavaren en varning. Uppdrag ges till juridiska avdelningen att företräda tillståndsmyndigheten enligt tidigare fullmakt.

 2. Utskottet beslutade i övrigt att godkänna anmälan.

§38 Domar/beslut från kammarrätten

7 domar anmäldes

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§39 Information från tillståndsenheten

Utbildningsdag för tillståndsutskottet bestämdes till den 14 mars 2007

Eddie Friberg informerade om att revisionskontoret granskning av tillståndsenhetens ärendehandläggning nu är slutförd. Förvaltningen skall till nämndens sammanträde i mars yttra sig över rapporten. Revisionsrapporten delades ut.

Eddie Friberg informerade vidare om att Ann Hilmersson kommer att sluta som chef för tillståndsenheten. Ann Hilmersson kommer den 1 mars 2007 tillträda en ny befattningen inom förvaltningen.

Anders Häregård kommer att tillträda som ny chef för tillståndsenheten.

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) uttryckte sin uppskattning över det arbete Ann Hilmersson utfört som chef för tillståndsenheten. Han uttryckte även sitt stora förtroende för hur förvaltningen hanterar tillståndsärendena.