Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2019-08-27

Sammanträde 2019-08-27

Datum
Klockan
14:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal Stadshuset våning 3

1 Utseende av protokolljusterare

6 Förtydligande av direktiv avseende ombildning till bostadsrätt

8 Övriga anmälningsärenden

Dnr 2019/140
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
8 Bilaga 1a Remissvar Stockholms Stadshus AB Policy för sociala medier Stockholms stad.pdf (195 kb) 8 Bilaga 1b Remiss Policy för sociala medier Stockholms stad.pdf (2 154 kb) 8 Bilaga 1c Tjut Policy för sociala medier Stockholms stad.pdf (149 kb) 8 Bilaga 2a Remissvar Motion om utredning av investering i vindkraftverk.pdf (205 kb) 8 Bilaga 2b Motion om utredning av investering i vindkraftverk.pdf (117 kb) 8 Bilaga 3a Remissvar Motion om nollvision mot hemlöshet bland äldre.pdf (226 kb) 8 Bilaga 3b Bilaga 1 Familjebostäders underremissvar.pdf (74 kb) 8 Bilaga 3c Bilaga 2 Stockholmshems underremissvar.pdf (428 kb) 8 Bilaga 3d Bilaga 3 Micasa Fastigheters underremissvar.pdf (801 kb) 8 Bilaga 3e Motion om nollvision mot hemlöshet bland äldre.pdf (114 kb) 8 Bilaga 4a Remissvar Motion om hedra minnet av Izzy Young med en egen plats.pdf (207 kb) 8 Bilaga 4b Motion om hedra minnet av Izzy Young med en egen plats.pdf (1 012 kb) 8 Bilaga 5a Remissvar Motion angående kultur på stadshusets borgargård.pdf (203 kb) 8 Bilaga 5b Motion angående kultur på stadshusets borgargård.pdf (2 017 kb) 8 Bilaga 6a Remissvar Betänkande för effektivt främjande av utländska investeringar.pdf (196 kb) 8 Bilaga 6b Remiss utredning för ett effektivt främjande av utländska investeringar.pdf (158 kb) 8 Bilaga 6c Battre-kommunikation-for-fler-investeringar-sou-2018.56.pdf (11 734 kb) 8 Bilaga 6d Slutbetänkande effektivt främjande av utländska investeringar SOU-2019_21.pdf (26 350 kb) 8 Bilaga 7a Remissvar Havs- och Vattenmyndighetens revidering av två föreskrifter ink bilaga.pdf (1 094 kb) 8 Bilaga 7b Remiss Revidering av föreskrifter (HVMFS 201319) (HVMFS 201720) samt (2004660).pdf (275 kb) 8 Bilaga 7c Konsekvensutredning Förslag till ändrade Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.pdf (310 kb) 8 Bilaga 7d Författningssamling klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten(2013.19) .pdf (121 377 kb) 8 Bilaga 7e Författningssamling förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004660).pdf (3 968 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§8 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
8 Bilaga 1a Remissvar Stockholms Stadshus AB Policy för sociala medier Stockholms stad.pdf (195 kb) 8 Bilaga 1b Remiss Policy för sociala medier Stockholms stad.pdf (2 154 kb) 8 Bilaga 1c Tjut Policy för sociala medier Stockholms stad.pdf (149 kb) 8 Bilaga 2a Remissvar Motion om utredning av investering i vindkraftverk.pdf (205 kb) 8 Bilaga 2b Motion om utredning av investering i vindkraftverk.pdf (117 kb) 8 Bilaga 3a Remissvar Motion om nollvision mot hemlöshet bland äldre.pdf (226 kb) 8 Bilaga 3b Bilaga 1 Familjebostäders underremissvar.pdf (74 kb) 8 Bilaga 3c Bilaga 2 Stockholmshems underremissvar.pdf (428 kb) 8 Bilaga 3d Bilaga 3 Micasa Fastigheters underremissvar.pdf (801 kb) 8 Bilaga 3e Motion om nollvision mot hemlöshet bland äldre.pdf (114 kb) 8 Bilaga 4a Remissvar Motion om hedra minnet av Izzy Young med en egen plats.pdf (207 kb) 8 Bilaga 4b Motion om hedra minnet av Izzy Young med en egen plats.pdf (1 012 kb) 8 Bilaga 5a Remissvar Motion angående kultur på stadshusets borgargård.pdf (203 kb) 8 Bilaga 5b Motion angående kultur på stadshusets borgargård.pdf (2 017 kb) 8 Bilaga 6a Remissvar Betänkande för effektivt främjande av utländska investeringar.pdf (196 kb) 8 Bilaga 6b Remiss utredning för ett effektivt främjande av utländska investeringar.pdf (158 kb) 8 Bilaga 6c Battre-kommunikation-for-fler-investeringar-sou-2018.56.pdf (11 734 kb) 8 Bilaga 6d Slutbetänkande effektivt främjande av utländska investeringar SOU-2019_21.pdf (26 350 kb) 8 Bilaga 7a Remissvar Havs- och Vattenmyndighetens revidering av två föreskrifter ink bilaga.pdf (1 094 kb) 8 Bilaga 7b Remiss Revidering av föreskrifter (HVMFS 201319) (HVMFS 201720) samt (2004660).pdf (275 kb) 8 Bilaga 7c Konsekvensutredning Förslag till ändrade Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.pdf (310 kb) 8 Bilaga 7d Författningssamling klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten(2013.19) .pdf (121 377 kb) 8 Bilaga 7e Författningssamling förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004660).pdf (3 968 kb)