Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Styrelsesammanträde 2019-11-19

Styrelsesammanträde 2019-11-19

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus AB:s kontor, Stadshuset, 3 tr.

3 Revision av delårsbokslut och intern kontroll

4 Finansiell månadsrapport

5 Budget och affärsplan 2020

6 Arbete med ny detaljplan för Gjutmästaren 6 & 9 samt försäljning av Fastighets AB G-mästaren - Sekretess

7 Sammanträdestider 2020

8 Kompletterande ägardirektiv