Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2021-03-10

Sammanträde 2021-03-10

Datum
Klockan
10:00
Plats

6 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

7 Förvaltningsrapport 2020

8 Uppföljning av projekt - sekretess

10 Anmälan av kompletterande ägardirektiv

11 Strategi för långtidslagring av digital information